Nordens unga måste samarbeta

Eftersom vi är unga kan vi använda det vi har fått lära oss genom duktiga föredragshållare och framför allt kunniga mentorer lång tid framöver.

När man tänker över allt man åstadkommer och hur man inkluderar Norden i Finland är det mycket logiskt att ett så bra projekt som Det nya Norden 2018 samlade tre ungdomar från varje nordiskt land och Estland för fyra dagar på Hanaholmen, i slutet av maj. Både natur och kultur stod på programmet.

Jag var en av de lyckligt lottade norrmännen som fick möjlighet att vara med under projektet, och tror verkligen att sådana projekt är perfekta för att öka det nordiska samarbetet och samarbeta om frågor som angår oss alla. Vi hade tre grupper, med en person från varje land i varje grupp. Miljöfrågor i Östersjön och i Arktis var de centrala uppgifterna.

Vi som är unga kan redan nu lära att vi måste samarbeta med andra om vi skall klara av de största utmaningarna som vi har i vår tid, till exempel klimatfrågor. Om man skall samarbeta är det alltid lättast att börja med dem som tänker på samma sätt och som vi kan förstå bäst. Norden är för de flesta av oss den plats där vi har tro på ett gott samarbete.

Eftersom vi är unga kan vi använda det vi har fått lära oss genom duktiga föredragshållare och framför allt kunniga mentorer lång tid framöver. Programmet, som knappast kunde ha varit bättre, lade också mycket vikt på det sociala vilket gjorde det lättare för oss att knyta personliga relationer som tillägg till fackliga kontakter. Dessa kan användas i många sammanhang framöver, och gör det lättare för oss att röra oss över landgränserna i Norden.

Alla som har varit inblandade i projektet Det nya Norden 2018 kan vara mycket nöjda med resultaten som kommer att följa oss unga i vårt arbete i flera årtionden.

Dag Henrik Nygård Florø, Norge

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03