"Norden ska bli bäst på att återvinna plast"

En återvinningsanläggning i Berlin behandlar 140 000 ton plast om året. En färsk rapport föreslår att Norden ska bli bäst på plaståtervinning framöver. Bild: EPA/CLEMENS BILAN

Det behövs ett nordiskt forum för att hållbarhetssäkra plast och stärka den cirkulära ekonomin, säger Norges tidigare miljöminister. Hon tar fasta på att alldeles för mycket plast bränns eller slängs i stället för att återvinnas.

De nordiska länderna måste bli bättre och kan bli föregångare på att återvinna plast, som en del i miljöarbetet och den cirkulära ekonomin, skriver Norges tidigare miljöminister Tine Sundtoft (Høyre) i en rapport för Nordiska ministerrådet. Hon påpekar att 700 000 ton plast årligen bränns eller slängs på soptippar i Norden.

Sundtoft anser att Norden behöver ett gemensamt forum för att bland annat hållbarhetssäkra plasten och föra en dialog om optimal plasthantering. Om Norden går före kunde det påverka plastpolitiken i Europa, menar hon.

– Utgångspunkten bör vara att all plastanvändning ska vara cirkulär och giftfri. Ett giftfritt kretslopp förutsätter att problematiska ämnen ersätts med ofarliga i alla material som ska återvinnas, säger Sundtoft.

Rapporten lägger fram några konkreta rekommendationer i linje med FN:s klimatavtal och hållbarhetsmålen i Agenda 2030.

En nästan skuldfri bostad ger dig flera möjligheter i din ekonomi

Ett omvänt bostadslån innebär utnyttjande av den förmögenhet man har fast i sin bostad. Om man känner att pensionen inte räcker till och besparingar sitter i väggarna, kan man frigöra medel genom att ta banklån på upp till hälften av bostadens värde. 25.4.2019 - 10.46