Norden – närmare än någonsin

Därför kommer HBL, som ett ledande mediehus i Finland och i Norden, att i framtiden lyfta fram den nordiska agendan ännu tydligare i vår journalistik, skriver chefredaktör Susanna Landor. Bild: Ksf Media Arkiv

Nordens roll i en snabbt föränderlig och fragmentarisk värld kommer inte att minska, tvärtom. Men det som är oss givet ska inte tas för givet, skriver HBL:s chefredaktör Susanna Landor.

Vardagen förändrades, rutiner omkullkastades, arbetstillfällen omorganiserades – eller förlorades helt. Osäkerhetens tid vällde över oss, och frågetecknen kring framtiden är många.Ändå står vi på stad...