Nordeas flytt ställer nya krav på Finansinspektionen

Bild: Vesa Moilanen

Nordeas beslut att flytta sitt huvudkontor till Helsingfors ställer nya krav på Finansinspektionen som nu anställer 30 nya medarbetare.

Nordeas Finlandsflytt kommer att tredubbla den finländska banksektorns ekonomiska inflytande och dess andel av bruttonationalprodukten. Finansinspektionen uppger nu att ämbetsverket planerar att anställa omkring 30 nya medarbetare för att stärka bevakningen av Nordeas verksamhet.

– Med tanke på stabiliteten i euroområdet så är det önskvärt att så många stora banker som möjligt underlyder en gemensam bankinspektion, säger direktör Anneli Tuominen på Finansinspektionen.

Finansinspektionen bereder ett tätare samarbete med Europeiska centralbanken och Sveriges finansinspektionsmyndigheter på grund av Nordeas flytt till Helsingfors.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03