Nordeas aktieägare får vänta på utdelning

Nordeas ägare kommer inte att få någon utdelning i vår. Bild: SPT

Finlands största bank följer Europeiska centralbankens rekommendation.

Finanskoncernen Nordea skjuter upp utdelningen till bolagets aktieägare. Därmed följer bolaget Europeiska centralbankens (ECB) rekommendation att inte dela ut sitt kapital fram till den 1 oktober 2020 med anledning av den pågående coronakrisen.

ECB rekommenderar också att bolag avhåller sig från köp av egna aktier om syftet är att belöna aktieägarna.

Nordeas bolagsstämma äger rum den 14 maj. Nordeas styrelse föreslår att bolagsstämman fattar beslut om att dela ut högst 0,40 euro per aktie i en eller flera rater för 2019. Beslutet skulle vara i kraft fram till nästa års bolagsstämma.

Utdelningen kommer ändå inte att ske förrän tidigast efter den första oktober.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning