Nordea varnar regeringen för en allt svårare ekonomisk miljö

Den finländska tillväxten bygger på inhemsk konsumtion och är beroende av att sysselsättningsnivån höjs, skriver Nordea. Bild: Laura Ukkonen/Lehtikuva

Nordea förutspår att Finlands ekonomi växer med 1,5 procent i år och 1,0 procent nästa år.

Världsekonomin växer, men enligt Nordea har tillväxtutsikterna för eurozonen försämrats markant den senaste tiden. Det beror bland annat på den osäkerhet som brexit och handelskriget mellan USA och Kina skapar. Dessutom har det ekonomiska läget i Tyskland blivit allt mer kärvt.

– Den tyska industrins orderingång har redan sjunkit till den lägsta nivån sedan den globala finanskrisen. Donald Trumps biltullar skulle pressa den hårt utsatta industrin i eurozonen ännu mer. Under dessa omständigheter förväntar vi oss inte att ECB höjer styrräntan i vår prognoshorisont, säger Nordeas chefsanalytiker Jan von Gerich i ett pressmeddelande.

Banken följer med spänning med hur det går i EU-valet och vilka som väljs till Europeiska centralbankens högsta chefer.

Nordea skriver i sin prognos att Finland tillsvidare har klarat sig bra ur europeisk synvinkel, men att den kommande regeringen måste förbereda sig på att agera i en allt svårare ekonomisk miljö. Banken upprepar sitt budskap om att den finländska tillväxten bygger på inhemsk konsumtion och är beroende av att sysselsättningsnivån höjs.

– Med tanke på fortsättningen är det avgörande hur länge den svaga utvecklingen i eurozonen fortsätter och hur mycket det påverkar Finland, säger Tuuli Koivu, Nordeas chefsekonom, i pressmeddelandet.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning