Nordea slår förväntningarna – ökad utlåning till bostadsköpare och småföretag

Frank Vang-Jensen, vd på Nordea. Arkivbild. Bild: Jonas Ekströmer/TT

Bankkoncernen Nordea går oväntat bra i första kvartalet. Bankledningen med vd Frank Vang-Jensen gläds åt ökade bolånevolymer och ökad utlåning till små och medelstora företag.

"Bolånevolymerna ökade med 6 procent i lokala valutor på årsbasis och utlåningen till små och medelstora företag ökade med 7 procent", skriver Nordea i kvartalsrapporten.

"Det förvaltade kapitalet ökade med 33 procent till 372 miljarder euro, drivet av återhämtningen på marknaden och fortsatta nettoinflöden, framför allt i retailfonder. Kundnöjdheten fortsätter att öka enligt gjorda mätningar", fortsätter banken.

Bättre än väntat

Nordea redovisar ett rörelseresultat på 1 049 miljoner euro för årets första kvartal. Det kan jämföras med vinsten på 599 miljoner euro motsvarande period 2020.

Resultatet var bättre än väntat. Nettovinsten lyfter till 788 miljoner euro, mot 460 miljoner ett år tidigare. Det kan jämföras med en snittprognos bland analytiker på 632 miljoner euro.

Räntenettot steg till 1 212 miljoner euro, från 1 109 miljoner euro ett år tidigare. Provisionsnettot ökade till 827 miljoner euro, från 765 miljoner euro.

Kreditförlusterna föll till 63 miljoner euro, ned från 154 miljoner under första kvartalet 2020.

"Vi har emellertid behållit vår buffert enligt ledningens bedömning oförändrad på 650 miljoner euro, eftersom den samlade effekten av covid-19-pandemin på Nordeas kunder ännu är osäker", skriver Frank Vang-Jensen i en kommentar.

Rörelseintäkterna totalt lyfte till 2 420 miljoner euro, upp från 2 002 miljoner, medan rörelsekostnaderna steg till 1 319 miljoner euro, från 1 248 miljoner.

"De högre kostnaderna under första kvartalet berodde på ökade resolutionsavgifter och valutaeffekter. Exklusive dessa poster var kostnaderna emellertid lägre än för ett år sedan", skriver Vang-Jensen.

Utlovar återköp

Han utlovar samtidigt återköp av aktier i linje med årsstämmans beslut, som ett sätt att dela ut vad som kallas "överskottskapital" till ägarna.

"Vi planerar att genomföra återköp när de nuvarande restriktionerna har hävts", skriver han.

Stämman godkände även en utdelning på högst 0:72 euro per aktie i september, i linje med gällande rekommendationer från Europeiska centralbanken (ECB).

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Finland behöver Östersjön – vi kan och ska ännu rädda den

Mer läsning