Nordea: Flytt till Finland sparar mindre än väntat

Nordea, med vd Casper von Koskull, siktar på att flytta huvudkontoret från Stockholm till Helsingfors. Bild: Lehtikuva/Vesa Moilanen

Nordea räknar med att nuvärdet av de besparingar som görs om storbanken flyttar till Finland blir 0,9–1,2 miljarder euro, skriver banken i ett pressmeddelande. Så sent som i december räknade Nordea med att besparingen, enligt en nuvärdesberäkning, skulle bli 1,1–1,3 miljarder euro.

Enligt Nordea kommer nuvärdet att variera till följd av förändringar i bankens balansräkning såväl som externa faktorer.

"Skillnaden beror främst på mer förfinade kalkyler rörande bankens balansräkning efter avdrag, vilken minskar den förväntade positiva nuvärdeseffekten från resolutionsavgifter och ränteavdragsmöjligheter för kostnader för efterställda lån", skriver banken i samband med presentationen av ett prospekt inför den planerade börsnoteringen i Helsingfors.

"Om dessa antaganden och bedömningar förändras kan detta påverka de beräknade fördelar som flytten förväntas resultera i", tillägger banken.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03