Nordea: Finlands tillväxt halveras till år 2020 – föreslår högre fastighetsskatt på tomtmark

Chesfekonom Aki Kangasharju och ekonom Tuuli Koivu. Bild: Lehtikuva / Heikki Saukkomaa

Staten behöver en buffert inför nästa lågkonjunktur, enligt banken.

Enligt Nordeas prognos är Finland på toppen av en högkonjunktur och den ekonomiska tillväxten kommer att minska till 2 procent nästa år och 1,5 procent 2020, skriver Nordea i ett pressmeddelande. Enligt banken finns det en hel del osäkerhet kring bland annat USA:s ekonomi, samtidigt som Europeiska centralbanken kommer att höja styrräntan, vilket kan dämpa den ekonomiska tillväxten.

Enligt Nordea måste Finland förbereda statskassan på sämre ekonomiska tider, men varnar för att högre skatter kan ha en negativ effekt på ekonomin. Däremot är banken positivt inställd till en högre fastighetsskatt som utgår från tomtmark.

– Det går inte att fly undan den sortens fastighetsskatt, det minskar inte byggande och den påverkar inte arbetsmarknaden negativt. Utgifterna måste också minska genom att man minskar på kommunernas ansvarsuppgifter, och genom vårdreformen som sägs kunna spara miljarder, säger Nordeas chefsekonom Aki Kangasharju i pressmeddelandet.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03