Nordea-enkät: Majoriteten av finländarna litar inte på pensionssystemet

Bild: Teemu Salonen

I och med att pensionsåldern höjts har också finländarnas uppfattning om pensionsåldern ändrats. Finländarna anser nu att en lämplig pensionsålder är 65–66 år.

Bara för ett år sedan tyckte de flesta att 63–64 är en lämplig ålder. Det här framkommer i en enkät som Taloustutkimus gjort för Nordea.

– Finländarna ser ut att ha vant sig vid tanken om att pensionsåldern höjs. Pensionsreformen har också kunnat påverka finländarnas syn på den lämpligaste pensionsåldern, säger Nordeas privatekonom Olli Kärkkäinen i ett pressmeddelande.

Pensionsåldern höjs stegvis från 63 till 65 år från och med årsskiftet.

Tron på systemet vacklar

Undersökningen visar också att finländarnas tilltro till pensionssystemet vacklar. Nästan 70 procent tror att den lagstadgade pensionen inte kommer att räcka till för att trygga en tillräcklig pension. Framförallt männen är skeptiska – det är bara 23 procent av männen som tror att pensionen kommer att räcka till.

Drygt hälften av de svarande hade förberett sig på att åtminstone delvis finansiera sina pensionsdagar genom att spara och placera.

Enkäten genomfördes som en nätpanel. Drygt tusen arbetande finländare i åldern 23–65 svarade på den. 

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning