Nord Stream 2 väntar på finansieringsbeslut

Arbetet med den nya gasledningen mellan Ryssland och Tyskland, Nord Stream 2, framskrider planenligt, försäkrar den ryska gasjätten Gazprom. Men finansieringen av projektet på 8 miljarder euro är fortfarande öppen.

S:t Petersburg

Just nu är Gazprom ensam ägare till projektbolaget Nord Stream 2 som ska bygga den nya ledningen med två parallella rör. Startpunkten ligger strax söder om Viborg i Ryssland och ändstationen i Greifswald i Tyskland. Gazprom står som ensam ägare sedan det samföretag som planerades med en rad västliga energibolag gick om intet. Tanken är att finansiera 30 procent av ledningen med eget kapital och låna upp resten på internationella finansmarknaden.

– Allt är under kontroll, intensiva förhandlingar pågår om hur de västliga partnerföretagen ska delta och intresset för projektet är stort också bland potentiella finansiärer, säger Ulrich Lissek, kommunikationsdirektör på Nord Stream 2.

Så snart en lösning nås informerar bolaget, lovar han.

Den ursprungliga tanken var att bilda ett samföretag som skulle ha ägts till hälften av Gazprom och till andra hälften av samarbetsparter på den västeuropeiska energimarknaden. Med var Uniper, österrikiska OMV, brittisk-nederländska Shell, tyska Wintershall och franska Engie.

De fem bolagen är fortfarande med om projektet, men vilken form det slutliga samarbetet ska ha är fortfarande öppet. För Gazprom är Nord Stream 2 viktigt och de medel som krävs för att finansiera ledningen finns i Gazproms investeringsprogram, försäkrar Dimitri Khandoga, chef på bolaget. Också hans högre chef Alexander Medvedev försäkrade i en intervju för Reuters tidigare i veckan att arbetet med Nord Stream 2 fortsätter enligt tidigare tidtabell.

– Vi har förbundit oss och det är inte svårt att hitta finansiering till ett internationellt projekt. Samtidigt har vi långvariga och goda relationer med våra västerländska partner och söker samarbetsformer med dem, säger Khandoga.

Europa viktigast

Khandoga påpekar att Europa är och förblir Gazproms viktigaste marknad. Behovet av gas ökar i Europa och Gazprom ska fylla sin del av det ökade behovet, det är inte ens realistiskt att tro att den ryska gasjätten skulle kunna erbjuda Europa all den nya gas som kommer att behövas, påpekar han.

Nord Stream 2 är alltså helägt av Gazprom, men har sitt huvudkontor i Schweiz och en egen projektorganisation. Och trots att både bolaget och ägaren försäkrar att allt går som det ska har speciellt det politiska motståndet mot projektet bland en del EU-länder varit stort. Bland annat har det ökande beroendet av rysk gas fått kritik.

– Ett europeiskt beroende av rysk gas är bara en myt, den ryska gasen har bara omkring en tredjedel av marknaden, säger Lissek.

Alex Barnes, tidigare brittisk rådgivare till Gazprom, numera fristående energikonsult understryker att konkurrenssituationen på den europeiska energimarknaden hur som helst har förändrats. Numera konkurrerar olika gasleverantörer inte bara med varandra, utan också med andra energikällor.

– Utbyggnaden och användningen av förnybara energikällor har påverkat marknaden väldigt mycket. Priset på vindkraft har till exempel sjunkit mycket. Men gasen behövs, för kärnkraftens betydelse minskar samtidigt som det allra viktigaste är att vi kommer åt att slopa kol i produktionen av elektricitet, säger han.

Inget juridiskt vakuum

Lissek understryker för sin del att Nord Stream 2 är ett kommersiellt projekt som på inget sätt är politiskt. Skulle det inte vara en god affär att bygga ny kapacitet för transporter av rysk gas till Europa skulle de europeiska parterna inte vara intresserade av det påpekar han.

Om det politiska motståndet varit stort inom EU så har miljöorganisationer reagerat på projektet i Ryssland. Nord Stream 2 kommer inte att ha samma startpunkt som den existerande rörledningen Nord Stream 1, även om ledningarnas sträckning annars i stort följer samma rutt.

– Infrastrukturen norr om Viborg är så utbyggd att där inte finns plats för ytterligare en ledning, säger divisionschef Viktor Seredjonok på Gazprom.

Söder om Viborg finns naturskyddsområdet Kurgalsk och en av de planerade ledningsrutterna löper genom området. Men inga beslut om den exakta linjedragningen är ännu fattade, påpekar Seredjonok.

– Vi följer miljölagstiftningen och alla europeiska lagar och förordningar, vi verkar inte i något juridiskt vakuum, försäkrar han.

Medan diskussionen pågår fortsätter förberedelserna för rörläggningen. I Finland finns redan rör både i Kotka och i Koverhar i Hangö.

Omstritt projekt

• En rörledning mellan Ryssland och Tyskland är ungefär 1 200 kilometer lång.

• Nord Stream 2 kommer, när den är klar, att ha kapacitet att transportera 55 miljarder kubikmeter gas per år.

• Nord Stream 1 består av två parallella rör som togs i användning 2011 och 2012. Ledningens kapacitet utnyttjas till cirka fyra femtedelar.

• Går allt planenligt är Nord Stream 2 klart att tas i användning 2020.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03