Nord Stream 2 oroar i Estland – fråga om miljölov i Finland

De nordiska statsministrarna från vänster till höger: Stefan Löfven (Sverige), Juha Sipilä (Finland), Lars Løkke Rasmussen (Danmark), Erna Solberg (Norge) och Islands social- och bostadsminister Eyglo Hardardottir. Bild: Anne Sjöholm/Valtioneuvoston kanslia

– Vi är inte så naiva att vi skulle tror att det är enbart ett ekonomiskt projekt, säger Estlands premiärminister Taavi Rõivas om Nord Stream 2. Finlands statsminister Juha Sipilä vidhåller att gasledningen är en miljötillståndsfråga för Finland.

KÖPENHAMN Rysslands planer på en gasledning i Östersjön mellan Ryssland och Tyskland, Nord Stream 2, väcker oro i Estland, och diskuteras också mer politiskt i de nordiska grannländerna än i Finland.

Det blir tydligt på Nordiska rådets session som pågår för tillfället i Köpenhamn.

– Det finns tydliga farhågor i många länder vad gäller projektet och vi är inte så naiva att vi skulle tro att det är enbart ett ekonomiskt projekt, utan det har en klar politisk dimension, säger Estlands premiärminister Taavi Rõivas om Nord Stream 2.

Han anser dessutom att gasledningen inte skulle ge ökad mångfald i energiförsörjningen, snarare tvärtom.

Tillståndsprövningen för ledningen ska göras i fem länder. Sverige är det enda land som hittills har fått en ansökan om tillstånd. Finland, Danmark, Tyskland och Ryssland står senare på tur.

Under sessionen har den konservativa gruppen, med den svenska borgerliga moderata riksdagsledamoten Hans Wallmark i spetsen, krävt att de nordiska länderna granskar Nord Stream 2 kritiskt.

Enligt medlemsförslaget borde miljö-, säkerhets-, försvars- och utrikespolitiska aspekter beaktas – och det är den svenska regeringen som ska koordinera frågan med "grannländerna i Östersjöområdet och lyfta den med EU-kommissionen", enligt förslaget.

Finlands statsminister Juha Sipilä ser ändå att själva ledningen inte är kopplad till säkerhetsaspekter.

– Man drar en ledning invid den som redan finns.

Enligt honom är Nord Stream 2 inte en politisk fråga för Finland, eftersom ledningen inte skulle gå i finskt territorialvatten.

– Det är en miljötillståndsfråga för oss.

Däremot vill han gärna att ledningen diskuteras på EU-nivå, och då speglas mot om den är i enlighet med EU:s energipolitik. Finland har ändå inte ett större eget intresse att driva frågan eftersom "vi inte finns vid ändan av ledningen eller är kunder till den".

"Begränsade möjligheter"

Sveriges statsminister Stefan Löfven vill också lyfta Nord Stream 2 till EU-nivå.

– Det är viktigt för oss att säga till EU-kommissionen att ni måste se till detta från ett EU-perspektiv.

Där borde bland annat utvärderas om ledningen är i enlighet med unionens energipolitik.

På en presskonferens med de nordiska och baltiska statsministrarna i går sade han att de svenska möjligheterna fatta beslut begränsas av att gasledningen inte skulle gå genom svenskt territorialvatten.

– Vi behöver se till internationell och svensk lag vilket dramatiskt begränsar våra möjligheter fatta beslut.

Tidigare i höstas kommenterade han ledningen med att "det är en fråga där regeringen känner oro".

Danmarks statsminister Lars Løkke Rasmussen hänvisar också till vikten av en gemensam EU-linje och håller med Estland om att frågan också ha en geopolitisk aspekt. Till skillnad från Sverige och Finland skulle ledningen dessutom gå genom Danmarks territorialvatten.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning