Nollutsläpp och elbilar är inte hela sanningen

Komplicerat. En elbil släpper inte ut avgaser i trafiken, men vet vi hur elektriciteten är producerad? Bild: Dan Kronqvist

Vill man få ner trafikens koldioxidutsläpp är det inte elbilar som är lösningen. Ser man till hela energicykeln blir det mindre utsläpp av biobränslen, säger Seppo Mikkonen, biobränsleexpert på Neste.

Att sänka trafikens utsläpp är ett universellt mål, men då kan man inte bara titta på det som kommer ur avgasröret. Applicerar man ett livscykelperspektiv på energin kommer man fram till att en elbil släpper ut mera koldioxid än en som drivs med biobränsle. Problemet är att systemet för mätning av förbrukning och utsläpp är från 1970-talet när det varken fanns elbilar, hybrider eller biobränslen.

– Om man hoppas lösa utsläppskrisen genom att få kineser och indier att köra elbil ska man också tänka på att de skulle drivas med elektricitet från smutsiga kolkraftverk, säger Seppo Mikkonen. Då talar vi inte längre om nollutsläpp.

Mikkonens ansvarsområde på Neste är just biobränslen, så han talar för sin vara, men den koldioxid som de släpper ut återgår bara till det organiska kretsloppet.

Officiella värden

Finlands bilskattesystem och bilfirmornas reklamtexter har samma linje när det gäller utsläpp. Det är de angivna testvärdena som gäller. Vi tar en dieseldriven suv som officiellt släpper ut 140 gram koldioxid per kilometer och förbrukar 5,3 l/100 km. Samma bil i laddhybridversion släpper ut 75 gram och förbrukar 3,3 liter. I verkligheten är dieselns siffror 30 procent högre, men laddhybridens blir lätt 200 procent högre eftersom folk struntar i att ladda batterierna, kör längre sträckor än maxdistansen på el eller helt enkelt använder bilen i kallt väder. Det här struntar bilskattesystemet i, medan biobränslet som är koldioxidneutralt i det långa loppet beskattas som fossilt bränsle.

– I praktiken får man räkna med koldioxidutsläpp på 185 g/km för dieseln och upp till 230 för laddhybriden, men noll för biodieseln, säger han. Den koldioxid som släpps ut är bara lånad från naturen och returneras till växtligheten.

För att optimera bilar för biobränslen krävs det både efterfrågan och bränsle, vilket redan finns. Just nu är bristen på optimerade bilar en av flaskhalsarna. Detta eftersom bilbranschen sällan utvecklas mer än vad lagar och reglementen kräver, men också för att Norden har helt andra resurser när det gäller restprodukter från skogen än det Europa som stiftar lagarna. Det är inte tillräckligt lockande att bygga bilar specifikt för oss.

Ingen snabb ändring

– Den så kallade "nya europeiska körcykeln" som än så länge används för att bestämma bränsleförbrukning och utsläpp skapades redan 1970 och modifierades 1990. Då fanns det bara bensin och diesel. Nu har vi biobränslen, hybrider, laddhybrider och elbilar som inte passar in i systemet, och så förblir det tyvärr när körcykeln förnyas nästa år, säger Mikkonen.

Vill man övergå till klimatneutrala bränslen behövs det incentiv som lägre skatt, men framför allt borde olika bränslen behandlas rättvist, anser Mikkonen. Lockande priser och lägre skatt är en klassisk och fungerande väg framåt.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03