Nolltolerans i Esbos skolor

Bild: HBL-arkiv/Niklas Tallqvist

Fastän inga konkreta fall uppdagades uppmanades läraren att vara saklig och inte ens skämta om saker som anses opassande i studiemiljön.

I Esboskolorna är det nolltolerans mot allt osakligt beteende såväl mot elever och studerande som mot personal. Alla fall som kommer ledningen till kännedom tas på allvar, utreds noggrant och åtgärder vidtas omedelbart.

Under hösten 2017 framkom det rykten om att en lärare som undervisade i Mattlidens gymnasium hade kommenterat studerande på ett osakligt sätt. Utifrån ryktena utredde gymnasiets ledning situationen. Fastän inga konkreta fall uppdagades uppmanades läraren att vara saklig och inte ens skämta om saker som anses opassande i studiemiljön.

Därutöver hade Mattlidens skolas ledning fått ta del av klagomål från elever. Klagomålen gällde den dåliga stämningen på grund av tävlingsmomentet på lärarens lektioner. Skolans ledning diskuterade saken med läraren, rektorn och resursläraren följde med hans lektioner under höstterminen 2017. Inga nya klagomål uppdagades. En annan sak som redan tidigare utreddes i grundskolan gällde lärarens undervisningsmetoder.

I början av 2018 fick ledningen i Mattlidens gymnasium kännedom om ett fall av osakligt bemötande av en studerande. Gymnasiet vidtog genast åtgärder och hade en aktiv roll i utredningen. Utredningen ledde till arbetsledningsmässiga åtgärder och läraren flyttades till andra uppgifter inom Esbo stad.

De andra exemplen på sexuella trakasserier mot elever och studerande som HBL:s artikel (18.1) tar upp har varken kommit skolans eller gymnasiets ledning och inte heller elev- eller studerandevård till kännedom.

I Mattlidens skolcentrum kom det även fram att kommunikationen mellan ifrågavarande lärare och hans kollega varit inflammerad. Dessvärre påverkade konflikten mellan lärarna flera situationer i skolan och försvårade samarbete. Endast en person i personalen har tagit fram att det skulle ha förekommit sexuella trakasserier bland personalen. Medling mellan lärarna inleddes för att förbättra situationen i skolan. Vi förmodar att HBL hänvisar bland annat till dessa möten.

Varken eleverna, studerandena eller personalen har förbjudits att prata om sina upplevelser. Tvärtom har alla uppmanats att föra fram sina upplevelser och sin kunskap om osakligt beteende till skolornas ledning eller till elev- eller studerandevården.

Esbo stad arbetar för att garantera en trygg miljö för alla och uppmuntrar till öppen diskussion.

Barbro Högström direktör för svenska bildningstjänster, Esbo stad

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning