Nollsummespel?

Man lappar den dåliga kassan genom att höja pensionärernas parkeringsavgifter med 100 procent.

Helsingfors stad upphör inte att förvåna mig. Jag besökte Backasbrinkens simhall häromdagen och blev, när jag körde in på parkeringsplatsen, på en liten lapp på parkeringsautomaten informerad om att parkeringsavgiften från och med den 16 september stiger till en euro för varje påbörjad parkeringstimme. Låter inte så farligt, och visst, vi talar om små summor (den tidigare avgiften var 50 cent per påbörjad timme), men förhöjningen är furstliga 100 procent. De här pengarna vill staden ta från pensionärer och vanliga människor som går till simhallen för att motionera och på så vis hållas friska så de inte behöver belasta stadens hälsovård. Någon borde skämmas.

Samtidigt har stadens beslutsfattare med Anni Sinnemäki i spetsen kastat bort hundratusentals euro genom att under flera års tid vägra hyra ut Malms flyghangarer till flygplansägare utan låtit dem stå tomma och i stället bara kosta pengar. Skulle en vanlig människa förorsaka staden några hundratusen euros förlust skulle man minst bli anklagad för grov vårdslöshet, men nu talar vi om politiker. Och när man sätter politiker mot pensionärer vet man hur det går. Man lappar den dåliga kassan genom att höja pensionärernas parkeringsavgifter med 100 procent.

Men för all del, Antti Rinne har ju lovat någon tia till på pensionerna, så om det blir verklighet blir det kanske till sist ett nollsummespel sett från pensionärernas sida.

Karl-Henrik Kvikant, Helsingfors

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning