Nollskatten snart ett minne blott

Starta ett nytt liv i Portugal, så rubricerar firman som specialiserat sig på att locka finländska pensionärer. Utmärkt klimat, låga levnadskostnader och 0-skatt är försäljningsargumenten. Din finska euro är värd tre i Portugal, utan mörker och snöslask!

Upp till 900 finländare bor i Portugal. Betydligt flera tillbringar bara några vintermånader här.

De allra flesta finländare bor på sydkusten. Algarven Suomi-Seura har 1 000 medlemmar och ger ut tidningen Algarven Aviisi

Portugal var länge relativt okänt för finländarna, det var först efter Nejlikerevolutionen 1974 som den finländska kolonin började växa. Och det handlade inte bara om pensionärer som vill fly den finländska vintern, flera finländska företag etablerade sig här.

På 1980-talet blev speciellt Algarve ett populärt semestermål. Allt fler började också köpa bostäder i Portugal.

På 1990-talet tillkom en ny grupp, studerande. Nu studerar cirka 60 finländare i Portugal.

En orsak till att Portugal har varit så populärt för folk som vill bosätta sig utomlands är det fördelaktiga skatteavtalet från 1970 som begränsar Finlands beskattningsrätt när det gäller pensioner som både allmänt och begränsat skatteskyldiga personer erhåller härifrån.

Men nu är det slut på det roliga. Finansminister Petteri Orpo och Portugals finansminister Mario Centavi har skrivit under ett nytt skatteavtal mellan länderna, avtalet väntas träda i kraft 2018 och därefter beskattas också pensioner från privata sektorn.

De gamla goda tiderna är förbi. Men kvar finns klimatet, havet, atmosfären i ett av Västeuropas billigaste länder.

Algarven Suomi-Seura fyller 25 år i år och längs kusten växer flera finländska företag upp i takt med att den finska kolonin växer. Men Marian Baari har varit en mötesplats för finländare i 20 år. Där hålls fortfarande de traditionella onsdagsluncherna.

Om finländarnas liv i Algarve kan man läsa på föreningens hemsida http://www.algarvensuomiseura.fi/ och i tidningen Aviisi.

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning