Nollskatten snart ett minne blott

Starta ett nytt liv i Portugal, så rubricerar firman som specialiserat sig på att locka finländska pensionärer. Utmärkt klimat, låga levnadskostnader och 0-skatt är försäljningsargumenten. Din finska euro är värd tre i Portugal, utan mörker och snöslask!

Upp till 900 finländare bor i Portugal. Betydligt flera tillbringar bara några vintermånader här.

De allra flesta finländare bor på sydkusten. Algarven Suomi-Seura har 1 000 medlemmar och ger ut tidningen Algarven Aviisi

Portugal var länge relativt okänt för finländarna, det var först efter Nejlikerevolutionen 1974 som den finländska kolonin började växa. Och det handlade inte bara om pensionärer som vill fly den finländska vintern, flera finländska företag etablerade sig här.

På 1980-talet blev speciellt Algarve ett populärt semestermål. Allt fler började också köpa bostäder i Portugal.

På 1990-talet tillkom en ny grupp, studerande. Nu studerar cirka 60 finländare i Portugal.

En orsak till att Portugal har varit så populärt för folk som vill bosätta sig utomlands är det fördelaktiga skatteavtalet från 1970 som begränsar Finlands beskattningsrätt när det gäller pensioner som både allmänt och begränsat skatteskyldiga personer erhåller härifrån.

Men nu är det slut på det roliga. Finansminister Petteri Orpo och Portugals finansminister Mario Centavi har skrivit under ett nytt skatteavtal mellan länderna, avtalet väntas träda i kraft 2018 och därefter beskattas också pensioner från privata sektorn.

De gamla goda tiderna är förbi. Men kvar finns klimatet, havet, atmosfären i ett av Västeuropas billigaste länder.

Algarven Suomi-Seura fyller 25 år i år och längs kusten växer flera finländska företag upp i takt med att den finska kolonin växer. Men Marian Baari har varit en mötesplats för finländare i 20 år. Där hålls fortfarande de traditionella onsdagsluncherna.

Om finländarnas liv i Algarve kan man läsa på föreningens hemsida http://www.algarvensuomiseura.fi/ och i tidningen Aviisi.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning