Nollor

Kanske det mest konstruktiva förslaget för besparing skulle vara att byta regering.

I Finland bor ett av världens lyckligaste folk. Det förvånar mig inte alls. Här finns ett utvecklat sinne för humor ända upp på högsta nivå. Ett av de muntraste förslagen på sista tiden gäller skolbarnens sommarlov. En konsultfirma har räknat ut att genom att flytta på barnens sommarlov skulle turistbranschen tjäna hundratals miljoner på årsbasis. Åtta nollor!

Arbets- och näringslivsministeriet publicerade rapporten med pompa och ståt i början på maj. Fantastiskt, unikt, och hejdlöst roligt! Naturligtvis ska barnens behov av skolgång och sommarlov bedömas utifrån näringslivets behov. Strunt i pedagogiska motiveringar, eller sådant som har med barnens hälsa, inlärning, utveckling och välbefinnande att göra. Eller med familjernas behov.

Nu väntar jag med spänning på följande drag. Vem hinner först med att föreslå att barnen borde gå i skola på nätterna? Det blir billigare så, eftersom elektricitet kostar mindre på nätterna. Bra för den kommunala ekonomin, vi hittar säkert en konsult som kan räkna ut hur många nollor vi sparar. Sedan har ju gruvindustrin det lite knepigt. Så ett förslag kunde vara att slopa läroplikten helt och hållet och engagera de små liven i gruvindustrin. Gratis arbetskraft, och utbildning med arbetslivsrelevans. Men lite besviken är jag på att undervisningsministern inte kom med något motförslag som gäller näringslivet. När det nu är så i ropet att uttala sig om sådant som man inte har någon kompetens i.

Inte för att det finns några garantier för kompetens ens då man håller sig till sitt eget kunskapsområde. Uträkningar av nollor i form av besparingar är också i ropet, och ministerierna tävlar om att komma med olika uträkningar. Finansministeriet har nyligen räknat ut hur mycket vårdreformen kunde spara (observera konditionalis) – över fyra miljarder. Det blir väl nio nollor? Dessvärre sågar experterna kalkylerna och menar att reformen också kan leda till ökade kostnader. Nå, det är ju lätt att räkna ut, särskilt för en som saknar kompetens.

Ett aktiebolags uppgift är enligt finsk lag att göra vinst. Tro mig, så här står det i aktiebolagslagen, paragraf 5. "Syftet med bolagets verksamhet är att bereda vinst åt aktieägarna, om inte annat föreskrivs i bolagsordningen." Om man utlokaliserar vård och omsorg till sådana vars uppgift är att göra vinst, kan det ju inte gärna bli besparingar. Däremot blir det mycket marknadsföring till potentiella kunder. Så nu när också rådgivningsverksamheten ska omfattas av kundsedeln kan vi invänta massiva kampanjer till föräldrar: "Kom till oss, här får babyn silvervatten!" eller "Här myser vi och struntar i vaccinerna".

Fantastiskt. Så fantastiskt att jag räknade hur många ministrar vi har i regeringen. Sjutton, faktiskt. Kanske det mest konstruktiva förslaget för besparing skulle vara att byta regering. Helt utan att anlita någon konsult, och med total avsaknad av kompetens, kan man konstatera att en massa nollor på det sättet kunde omplaceras.

Mirjam Kalland professor i småbarnspedagogik vid Helsingfors universitet.

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning