Nokia stoppar vinstutdelningen i väntan på bättre resultat

Nokia stoppar aktieutdelningen för att trygga nya investeringar i utbyggnaden av 5G-nätverk. Bild: Pixabay-SPT

Nokia gör ett sämre resultat än väntat i tredje kvartalet och stoppar aktieutdelningen i väntan på att investeringarna i 5G-nätverken ska förbättra kassaflödet.

Nokia infriar inte investerarnas förväntningar trots en rörelsevinst på 264 miljoner euro under det tredje kvartalet.

– En del av de risker i uppkörningsfasen av 5G-nätverken håller nu på att realiseras. De höga kostnaderna för den första generationens 5G-produkter, den bristande lönsamheten i Kina, pristrycket i 5G-avtalen och den osäkra situationen i Nordamerika påverkar avkastningen, säger Nokias vd Rajeev Suri i ett pressmeddelande.

Trots motgångarna avancerar bolagets investeringar i 5G-nätverken väl. Nokia undertecknade sammanlagt 48 samarbetsavtal och lanserade femton nya 5G-nätverk under det tredje kvartalet. Nokia räknar med att höja rörelsevinsten med 12-14 procent på lång sikt och justerar nu sin prognos. Enligt Nokia kommer de stora vinsterna att realiseras först 2021.

Nokias styrelse beslutade på torsdagen att aktieutdelningen för fjolårets tredje och fjärde kvartal inte betalas till aktieägarna. Enligt Nokia kan bolaget på detta sätt trygga nya investeringar i utbyggnaden av 5G-nätverk. Styrelsen planerar att återuppta aktieutdelningen när bolagets nettokassaflöde har förbättrats med 2 miljarder euro.

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning