Nöjd Niinistö dementerade missförstånd om jaktplan

Bild: Lehtikuva/Antti Aimo-Koivisto

Det var en synbart belåten finsk president som dagen efter mötet med Donald Trump trädde inför de finska medierna i Finlands ambassad i Washington DC.– Vi kom bra överens, sade president Sauli Niinistö och lyfte fram framför allt det amerikanska bemötandet av hans klimatoro som en positiv överraskning.

Men innan Sauli Niinistö fick redogöra för klimatdiskussionen, ville de finska medierna fokusera på kontroversen kring de framtida finska jaktplansköpet.

På presskonferensen i måndags sade Donald Trump felaktigt att Finland står i beråd att köpa planen från USA, vilket snabbt efter presskonferensen dementerades av presidentens stab.

– Säljaren, som Trump representerar, blandar lätt ihop det förgångna och förhoppningar om framtiden. Det var det frågan om nu. Det är inte på något sätt oklart för Trump att våra flygplansanskaffningar fortfarande är i sin linda. Beredningsarbetet har inte ens gjorts ännu. Jag skulle inte fästa så mycket uppmärksamhet i vad säljarens budbärare säger, sade Niinistö.

Han hade också en känga att leverera i frågan hem till Finland.

– Även på köparsidan, i Finland, har en del politiker redan ansett att planen borde köpas från Sverige, sade Niinistö och nämnde den förra statsministern Matti Vanhanen vid namn.

Vanhanen kritserade på måndagen Niinistö för att inte ha korrigerat Trumps uttalande genast på presskonferensen. Niinistö var tydligt irriterad.

– Vanhanen är en av de få som måhända vill missuppfatta den här frågan. Men jag vill poängtera att ingen som känner till frågan kan ha några som helst missuppfattningar om saken.

Positivt klimatbemötande

Det som gjorde Niinistö speciellt glad i Washington var det positiva bemötandet av hans betoning på den arktiska regionens klimatproblem.

– Jag är rent ut sagt ganska överraskad. När jag träffade Putin i somras konstaterade han att klimatförändringen inte har förorsakats av människan och att man helt enkelt måste anpassa sig till den. Samtidigt kritiserade Trump Parisavtalet. Men nu tre månader senare, i diskussioner jag fört, har bägge börjat förhålla sig positivt till försöken att stoppa föroreningen av de arktiska regionerna. Det har överraskat mig positivt.

Finland är för närvarande ordförande i Arktiska rådet och Niinistö har valt som strategi att inte tala om klimatförändringen som en enda stor helhet, speciellt eftersom han visste att det kan irritera klimatskeptikern Trump. I stället vill Finland bekämpa brunkolets effekt på de arktiska regionerna, som enligt Niinistö kan vara katastrofal. På presskonferensen på måndagen överraskade Niinistö med att antyda att USA lovat halvera de utsläpp som bidrar till problemet i regionen. I går fick han frågan varifrån den informationen kom.

– Det var McMaster, sade Niinistö och hänvisade till president Trumps nationella säkerhetsrådgivare H.R. McMaster.

Trump lätt att prata med

Mycket har också sagts om president Trumps personlighet och hur han beter sig som president. President Niinistö var för sin del försiktigt positiv när han beskrev sitt möte med den kontroversiella presidenten

– Det var mycket lätt att skapa en diskussionskontakt. Jag gjorde inte det ensam utan genom dialog. Det var lätt att föra fram det jag ville på ett öppet och redigt sätt och det är bra för oss.

Trump är även känd för att vilja ha allt rappt och kort presenterat för sig. Han har till och med beskyllts för att ha en bristande förmåga att fokusera på någonting längre än några minuter.

– Han är mycket snabb i sin diskussion. Det går inte att dra ut och dröja med sin argumentering och det visste jag på förhand. Jag tror att den korta "showmannaaktiga" presentationen om Finland som jag gav fick ett gott mottagande.

Niinistö hade dock ingen förståelse för den finländska pressens intresse för Trumps berömda och ibland oortodoxa handslag som under de senaste månaderna nagelfarits i de amerikanska och internationella medierna.

– Det var helt normalt. Jag måste erkänna att jag inte alls förstår den pågående diskussionen om "handshakes". Alla har sin egen stil och jag fäster mera uppmärksamhet på hur man tittar i ögonen.

Niinistö tyst om Rysslandsdiskussion

Under presskonferensen i Vita huset på måndagen fick Trump frågan om han ser Ryssland som ett säkerhetshot mot Finland. Presidenten svarade då vagt att han ser många länder som ett hot, utan att specificera vad han menade. När Niinistö mötte den finländska pressen på nytt i går ombads han att redogöra för diskussionerna kring temat.

– Trump diskuterade inte frågan på det sättet att jag kunde kommentera frågan om Rysslands hot mot Finland, men vi höll en ganska lång diskussion om just Ryssland på tumanhand.

När Niinistö frågades om han kunde berätta mer om den diskussionen var svaret kort.

– Nej, helst inte.

Toppmöte i Finland?

Det är ingen hemlighet att Finland gärna skulle se ett möte mellan Trump och Putin i Finland, men Niinistö ville tona ner förhoppningarna en aning.

– Jag vill göra det klart att jag aldrig talat om ett bilateralt toppmöte mellan Putin och Trump utan om Arktiska rådet och om ett möjligt toppmöte där statscheferna eventuellt skulle närvara. Om vi hittar en väg framåt där rådet gemensamt börjar motarbeta just brunkolets effekter i regionen, då kunde förutsättningarna finnas. Men ännu är det för tidigt, sade president Niinistö som reser hem till Finland synbart nöjd med sitt besök i Vita huset.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00