Nöjd med sexlivet? Allt fler som lever i parförhållande är inte det

En tredjedel av dem som lever i ett parförhållande upplever sitt sexliv som otillfredsställande. Vad tycker du?Bild: Mostphotos

Ett lyckligt parförhållande och ett tillfredsställande sexliv har ett mycket starkt samband. Det framgår av befolkningsförbundet Väestöliittos familjebarometer.

Tre fjärdedelar av finländarna upplever sitt parförhållande som rätt lyckligt och sitt sexuella liv åtminstone som rätt tillfredsställande.

Enligt enkäten är kvinnor under 35 år nöjdast med sina parförhållanden. Ungefär lika nöjda var gifta män i samma ålder.

En tredjedel av dem som lever i ett parförhållande upplever sitt sexliv som otillfredsställande. Andelen missnöjda hade ökat med tio procentenheter sedan år 2007 då motsvarande enkät gjordes senast.

Drygt 2 000 finländare i åldern 18–79 år deltog i enkäten som mätte lyckligheten i parförhållanden. 87 procent av männen och 85 procent av kvinnorna som svarade på enkäten levde i ett parförhållande. 

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00