Noho Partners: Restriktionerna för restaurangerna strider mot grundlagen

Noho Partners anser att familje- och omsorgsminister Krista Kiuru (SDP) har brutit mot lagen i beredningen av nya restriktioner för restaurangbranschen. Bild: Pixabay/SPT

Koncernen ber JO utreda lagligheten i Social- och hälsovårdsministeriets direktiv.

Restaurangkoncernen Noho Partners ber Justitieombudsmannen utreda om Social- och hälsovårdsministeriet har följt lagstiftningen i beredningen av den lag som förlänger restriktionerna i restaurangbranschen till den sista februari nästa år.

Statsminister Sanna Marins (SDP) regering gav den första oktober en lagproposition till riksdagen som förlänger restriktionerna i restaurangbranschen för att bromsa spridningen av coronaviruset. Regeringens förordning om de nya restriktionerna trädde i kraft den 11 oktober.

Enligt Noho Partners saknar regeringens lagförslag detaljerade motiveringar om varför åtgärderna är nödvändiga för att bromsa spridningen av coronapandemin. Koncernen anser också att restriktionerna strider mot grundlagen.

"Beredningen har inte på ett tillräckligt sätt beaktat eller utvärderat alternativa åtgärder som till exempel restaurangernas egen övervakning och dess effekter för att dämpa pandemin", skriver Noho Partners.

Noho Partners anser att de nuvarande restriktionerna inom restaurangbranschen inte heller beaktar näringsfriheten och egendomsskyddet.

"Omfattande restriktioner som gäller hela branschen måste bygga på aktuell statistik som visar att smittan sprids i en stor omfattning i alla typer av restauranger", säger vd Aku Vikström på Noho Partners i ett pressmeddelande.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Efterfrågan ökar men under svåra tider är det upp till bevis för private banking-tjänster

Mer läsning