Nödlarmet går – för den som hör

Hur får till exempel en hörselskadad ombord på ett kryssningsfartyg veta om nödsituationen om hen sover i sin hytt och inte hör nödlarmet?

I sommar läste vi att Helsingfors redan i år kan passera Dover som världens största passagerarhamn (HBL 5.6). År 2016 uppgick det totala passagerarantalet till tolv miljoner. Om Åbo hamn räknas med stiger siffran till 16 miljoner.

Kryssningsresorna till Tallinn och Stockholm är populära även bland funktionshindrade. Finland har blivit mer tillgängligt vilket betyder att en person med funktionshinder kan leva ett allt mer självständigt liv också på sin fritid.

Det är lättare att resa då passagerar- och flygterminalerna är tillgängliga och assistans finns att få. En faktor har ändå glömts bort: vad om det händer någonting på resan? Hur får till exempel en hörselskadad ombord på ett kryssningsfartyg veta om nödsituationen om hen sover i sin hytt och inte hör nödlarmet?

Enligt världshälsoorganisationen WHO har 15 procent av världens befolkning ett funktionshinder. Det betyder att antalet funktionshindrade passagerare årligen uppgår till cirka 2,5 miljoner. När befolkningen blir allt äldre kommer det här antalet att öka ytterligare.

I fjol ratificerade Finland FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. I den nämns tydligt vikten av att garantera skydd och säkerhet för personer med funktionsnedsättning som är i risksituationer, däribland väpnad konflikt, humanitära nödlägen och naturkatastrofer.

De funktionshindrade själva måste också aktivera sig i frågan och därför inleddes i fjol projektet Mutual Trust där funktionshindrade övningspersoner deltar i olika räddningsövningar. Projektet producerar ett undervisningsmaterial om hur man bäst bemöter och räddar funktionshindrade.

Samarbetet leds av Finlands svenska handikappförbund och för tillfället deltar 14 funktionshinderorganisationer, fem räddningsmyndigheter och fyra rederier. Republikens president Sauli Niinistö fungerar som projektets beskyddare. Det är fint att också rederierna är så genuint intresserade av samarbetet.

Eftersom olyckor inte enbart sker till sjöss är det viktigt att också till exempel varje polis, brandman och gränsbevakare vet hur hen ska bemöta och rädda olika funktionshindrade. Det bästa sättet att nå detta mål är att räddningsmyndigheterna tar i bruk det undervisningsmaterial som projektet Mutual Trust utvecklar. Då skulle vi veta att alla räddas – också den döva från sin hytt då fartyget sjunker.

Daniel Saarinen projektkoordinator, Projektet Mutual Trust

Aktia Aktiecertifikat Renare Europa ger tidsenlig diversitet åt placeringsportföljen

Mer läsning