Nödläget slopas i delar av Japan

Japan lättar på virusrestriktioner i stora delar av landet. Bild: Koji Sasahara/TT-AP

Japans premiärminister har hävt virusrestriktionerna i förtid i stora delar av Japan.– I dag lyfter vi nödläget i 39 av landets 47 prefekturer, meddelar Shinzo Abe vid en tv-sänd presskonferens.

Planerna hade i förväg godkänts av myndighetsexperter.

– Med tanke på de (stabila) medicinska vård- och övervakningssystemen i dessa regioner anser vi att det är lämpligt att lyfta nödläget i dem, sade den ansvarige ministern Yasutoshi Nishimura inför Shinzo Abes tal.

Det landsomfattande nödläget hade tidigare aviserats gälla till måndasskiftet maj–juni. Men då spridningstakten av coronaviruset har avtagit kraftigt lättar man redan nu på smittskyddsåtgärderna i stora delar av landet. I storstadsregioner som Tokyo och Osaka kommer dock restriktionerna vara fortsatt stränga.

– Vi har bekräftat att antalet nya fall har sjunkit till under nivåerna i mitten av mars när infektioner började spridas, säger Yasutoshi Nishimura.

Nästa vecka ska man utvärdera om ytterligare områden kan få lättade restriktioner.

Japans virusutbrott är fortfarande relativt litet jämfört med delar av Europa och USA, med drygt 16 000 bekräftade fall och 687 dödsfall.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning