Nobelpris för upptäckter inom laserljus

Nobelpriset i fysik tilldelas bland andra professorn Gérard Mourou, som syns i mitten, på denna arkivbild som publicerades 2004. Han delar priset med Arthur Ashkin och Donna Strickland. Bild: TT/AP/Robert Chase

Årets Nobelpris i fysik tilldelas tre personer för deras banbrytande upptäckter inom laserfysik. Kanadensiskan Donna Strickland är den första kvinnan som får priset på 55 år.

Ena hälften av priset går till amerikanen Arthur Ashkin, medan den andra hälften delas mellan fransmannen Gérard Mourou och Donna Strickland.

Arthur Ashkin får priset för upptäckten av den "optiska pincetten och dess tillämpning på biologiska system". Pincettens ljusstrålefingrar griper tag i partiklar, atomer, molekyler, och till och med bakterier och andra levande celler. Med hjälp av detta verktyg kan man utnyttja ljusets strålningstryck för att flytta på fysiska objekt – "en gammal science fictiondröm", som Vetenskapsakademien kallar det. Ashkin lyckades få laserljus att knuffa små partiklar mot strålens mittfåra och hålla fast dem.

Gérard Mourou och Donna Strickland belönas för att de banade väg för de kortaste och mest intensiva laserpulser som människan skapat. Forskarna lyckades alstra korta, högintensiva laserpulser, detta utan att förstärkarmaterialet förstördes. Den nyuppfunna tekniken, som kallas chirped pulse amplification eller CPA, har blivit standard för alla högintensitetslasrar som senare tillkommit. Det här används bland annat vid de synkorrigerande ögonoperationer som det görs miljontals av varje år, där man använder "de vassaste av ljusstrålar".

Olga Botner, ordförande för Nobelpriset i fysik, Göran K. Hansson, ständig sekreterare för Kungliga vetenskapakademien och Mats Larsson, ledamot för Nobelpriset i fysik, presenterar årets Nobelpristagare i fysik under en pressträff i vid Kungliga Vetenskapsakademien. Årets Nobelpris i fysik går till Arthur Ashkin, Donna Strickland och Gérard Mourou för forskning inom laserfysik. Bild: TT/Hanna Franzén

"Extremt små objekt och otroligt snabba processer uppenbarar sig nu i nytt ljus. Med avancerade precisionsinstrument öppnas nya forskningsområden och en mängd industriella och medicinska tillämpningar. De otaliga användningsområdena har knappast utforskats fullt ännu. Men redan i dag låter de i år belönade uppfinningarna oss rumstera om i mikrovärlden i bästa Alfred Nobel-anda: till största nytta för mänskligheten", skriver Vetenskapsakademien i ett pressmeddelande.

Donna Strickland är den första kvinnan sedan 1963 som tilldelas Nobelpriset i fysik. Innan henne har två andra kvinnor fått fysikpriset, Marie Curie år 1903 och Maria Goeppert-Mayer 1963.

Arthur Ashkin är född 1922 i New York, USA. Filosofie doktor 1952 vid Cornell University, Ithaca, USA. Gérard Mourou är född 1944 i Albertville, Frankrike. Filosofie doktor 1973. Donna Strickland, föddes 1959 i Guelph, Kanada. Filosofie doktor 1989 vid University of Rochester, USA.

Artikeln har uppdaterats kl. 13.51.

Annons: Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning