Nazister i Åbo centrum gjorde nidkampanj mot politiska partier

Bild: SPT-arkiv/Mikael Piippo

Ett tiotal medlemmar i nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen gjorde kampanj i centrala Åbo. Förbudet mot NMR har ännu inte fått laga kraft.

Medlemmar i den nynazistiska Nordiska motståndsrörelsen rörde sig i Åbo centrum, bland annat på gågatan och vid Salutorget, på lördagen.

NMR väckte uppmärksamhet då de förde kampanj i dagarna efter det högerextremistiska terrordådet på Nya Zeeland. Några invånare kontaktade polisen, säger kriminalkommissarie Pertti Läksy till Turun Sanomat.

Enligt polisen hade de inte gett förhandsbesked om någon demonstration, utan verkade "vara ute och röra på sig", föra kampanj och dela ut flygblad, enligt Läksy i TS.

Enligt ögonvittnen på Twitter var flygbladen nidkampanjer mot politiska partier. NMR har laddat upp flygblad på nätet som går att printa ut, med främlingsfientliga budskap, och försedda med parternas logo.

Enligt Kimmo Nuotio, professor i straffrätt vid Helsingfors universitet, tillåter den politiska yttrandefriheten att man för kampanj också mot partier, men straffrättsligt kan det gå över gränsen om flygbladen innehåller hets mot folkgrupp.

– Partier kan heller inte utsättas för ärekränkning, det är bara människors ära som kan kränkas, säger Nuotio.

Åbo hovrätt har i höstas förklarat NMR upplöst, och konstaterat att verksamheten är olaglig. Domen har dock inte vunnit laga kraft eftersom NMR överklagat domen till Högsta domstolen. Också rörelsens webbsidor ligger fortfarande på nätet.

Tammerfors tingsrätt beslöt redan 2017 att upplösa NMR, och ansåg att det strider mot lag och god sed att föreningen kränker folkgrupper och sprider hatretorik, och att föreningen uppmuntrar till våldsamt beteende. Tingsrätten beslöt också att föreningen inte får idka någon finansierande verksamhet.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning