Nio finländare om dagen går i pension på grund av depression – samtidigt ökar andelen partiellt sjukpensionerade

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Depression är fortfarande den största enskilda orsaken till sjukpensionering. Av de drabbade är två av tre kvinnor, enligt Pensionsskyddscentralens statistik.

I fjol blev 18 600 personer sjukpensionerade inom arbetspensionssystemet. Sjukpensioneringar är vanligast mot slutet av yrkeskarriären. Medelåldern för nya sjukpensionstagare var 52 år och mer än hälften av dem hade fyllt 55 år.

De allmännaste orsakerna till pensionering var sjukdomar i rörelseorganen, 34 procent, och psykiska sjukdomar och beteendestörningar, 29 procent. Den största enskilda orsaken till sjukpensionering är depression, skriver Pensionsskyddscentralen.

Kvinnor blev oftare pensionerade på grund av psykisk ohälsa än män. Bland män är sjukdomar i cirkulationsorganen samt skador och förgiftningar allmännare än bland kvinnor.

För närvarande får 145 000 personer sjukpension enligt arbetspensionssystemet. Två av fem är pensionerade på grund av psykisk ohälsa. Den näst största gruppen är sjukdomar i rörelseorganen, som är orsaken till att en fjärdedel av sjukpensionstagarna har blivit pensionerade.

– De som blir pensionerade på grund av psykisk ohälsa är klart yngre än de som blir pensionerade på grund av sjukdomar i rörelseorganen. År 2017 var medelåldern bland dem som pensionerats på grund av psykisk ohälsa 45 år, medan den var 56 år bland dem som pensionerades på grund av sjukdomar i rörelseorganen.

Andelen partiellt sjukpensionerade har fördubblats på tio år

Allt fler sjukpensioner inom arbetspensionssystemet beviljas som partiell pension. Andelen har fördubblats under det senaste decenniet. 2007 var bara 14 procent av de nya sjukpensionerna partiella, men 2017 uppgick de redan till en tredjedel.

– Det är ett positivt fenomen att de partiella sjukpensionernas andel ökar. Hela fyra av fem personer som får partiell sjukpension arbetar vid sidan av pensionen. Genom att fortsätta arbeta tjänar de in mera ålderspension, och pensionskostnaderna hålls måttligare, säger statistikchef Tiina Palotie-Heino på Pensionsskyddscentralen i ett pressmeddelande.

Den typiska mottagaren är en medelålders kvinna som arbetar inom den offentliga sektorn. Hennes arbetsförmåga är nedsatt på grund av sjukdomar i rörelseorganen, men hon anses kunna klara av deltidsarbete och lättare arbetsuppgifter.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Skall man beakta FN:s hållbarhetsmål när man väljer utbildning?

Mer läsning