Nils Torvalds utreder Panama-pappren

Bild: Cata Portin

Europaparlamentet inrättar en utredningskommitté som ska granska avslöjandena om skatteflykt i de så kallade Panama-pappren.

Nils Torvalds, SFP, har av den liberala ALDE-gruppen utsetts till suppleant i kommittén.

– Det känns oerhört hedrande att få förtroendet att vara med i utredningen kring Panama-pappren. Avslöjandena har än en gång visat vilken omfattning problemet med skatteflykt har. Det värsta är att jag tror att vi ännu bara skrapat på ytan, säger Torvalds i ett pressmeddelande.

Skattefrågor är nationell behörighet men Torvalds betonar ändå vikten av att EU agerar.

– Skatteflykt är ett internationellt problem och för sådana behövs internationella lösningar. Det är också nödvändigt att konstatera att den penningtvätt som tycks föregå är brottslig verksamhet med en tydlig global och europeisk dimension. Det är alltså viktigt att vi i Europaparlamentet noga utreder den här typen av avslöjanden för att få en bättre bild av problemet och kunna komma med effektiva lösningar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning