Nikulas etikettering är fel

Det är väl känt att hundratals irakier som tagit sig till Finland var missnöjda med förhållandena i landet och över att de inte fick det de förespeglats: hus, jobb, bil – ett gott liv.

Astrid Nikula, en kvinna vars engagemang för asylsökande jag väl känner till, har fel när hon avslutar sin replik (HBL 9.9) på min text "Se upp för den handhjärtepolitik i flyktingfrågan som råder i Sverige" (HBL 6.9) med: "Det är synd att Wager sällar sig till populisternas skara". Jag har i närmare 15 år varit ombud för asylsökande och under mer än 20 år haft ett stort engagemang för asylsökande och i migrationsfrågor. Under de dryga två decennierna har läget på asyl- och migrationsområdet förändrats enormt mycket i Sverige liksom i Europa och givetvis också i Finland.

Det känns lite underligt att jag måste ta upp utrymme på den här sidan för att upprepa samma sak som jag redan skrivit, men eftersom en klok person som Nikula inte har förstått det så finns det risk för att andra inte heller gjort det. Hennes text handlar nämligen om helt andra saker än de jag skrev om. Alltså, jag upprepar nedan i sammandrag det jag skrev och hänvisar samtidigt till min insändare med en förhoppning om att den som inte förstått den vid en första läsning förstår den bättre vid en omläsning.

Redan den 19 januari 2016 sa president Sauli Niinistö till Yle Nyheter att man i Finland "har noterat att det har anlänt människor från nästan 30 länder till Finland. Då är det helt klart att vi inte talar om en flyttrörelse som orsakats av krigssituationen i Syrien eller Irak."

Det är väl känt att hundratals irakier som tagit sig till Finland var missnöjda med förhållandena i landet och över att de inte fick det de förespeglats: hus, jobb, bil – ett gott liv. De köade i dagar, veckor utanför Iraks ambassad för att skaffa nya pass och reste sedan hem igen.

Den 25 januari 2016 uttalade sig EU-kommissionens förste vice ordförande Frans Timmermans i artikeln "Timmermans: meer dan helft vluchtelingen heeft economisch motief" i den nederländska public service-kanalen och citerades i Dagens Industri (28.1.2016) under rubriken "Ekonomiska skäl dominerar asylansökningarna":

"Över hälften av alla flyktingar (här menas 'asylsökande', min anm.) inom EU har ekonomiska motiv och därmed ingen rätt till asyl."

Samma signaler har genom åren kommit från både Italien och Grekland där man också funnit att en stor del av dem som kommit och fortfarande kommer till Europa inte var eller är flyktingar eller asylbehövande utan ekonomiska migranter.

Det stämmer inte alls att jag, som Nikula skriver, skulle "ha ställt mig i fel led". Jag står i samma led som jag alltid stått i och har samma åsikt som jag alltid haft: Den som är i behov av asyl (är flykting) eller skydd undan förföljelse på grund av religion eller sexuell läggning etcetera och kan styrka sin identitet och sin historia, ska ges skydd, temporärt eller permanent, i enlighet med de lagar som gäller.

Jag tänker inte gå in i någon diskussion om allt det andra som Nikula för fram i sin artikel; det handlar ju inte ett dugg om det jag skrivit om och det är därmed inte något som jag finner anledning att kommentera. Jag kan dock tycka att det hade varit hederligare av Nikula att – om hon anser att det förekommer felaktigheter i det jag skriver och att Timmermans har fel; Niinistö har fel; statsminister Juha Sipilä har fel och migrationsmyndigheterna i bland annat Italien och Grekland (och Finland) också har fel – replikera på det jag skrev i stället för att skriva en egen lång insändare om helt andra saker.

Jag avstår från att sätta epitet på Nikula och det hade varit klädsamt om hon låtit bli att etikettera mig också. Särskilt som etiketten är felaktig.

Merit Wager
 skribent, förläggare, översättare, erfaren inom asyl- och migrationsområde, ombud för asylsökande i 15 år, Stockholm, Sverige

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning