Nikotin porten till övriga droger

"Man har länge vetat att nikotinister har en mångfaldig risk att bli alkoholiserade."

Torsten Fagerholm skriver på ledarplats (HBL 27.11) att man kan avskriva teorin att cannabis är porten till tyngre droger. Numera anses det att det är nikotin som är den här porten.

Om en tonåring börjar experimentera med nikotinprodukter sensibiliseras, triggas, det dopamincenter i hjärnan som ger lyckokänsla. Redan efter några exponeringar får hen lättare lyckokänsla då hen börjar pröva på alkohol, cannabis eller övriga droger.

Man har länge vetat att nikotinister har en mångfaldig risk att bli alkoholiserade. Därför är det viktigt att föräldrarna ser till att deras tonåringar inte börjar pröva på e-cigarretter eller snus. Idrottsledare bör också inse sitt ansvar och inte snusa offentligt.

Göran Lindén medicine licentiat, Helsingfors

Svar Jag är enig om att vi bör uppmärksamma betydelsen av legala, socialt accepterade droger (tobak, alkohol) som möjlig inkörsport till missbruk. Å andra sidan: genom extrem diskurs kan man försöka kapa åt sig makt, och en alltför generaliserande upplysning uppfattas som oärlig skrämselpropaganda. Den seglivade – men förlegade – myten om portteorin, att cannabis vore vägen ner i knarkträsket, saknar statistisk evidens. En överlägsen majoritet av dem som experimenterar med cannabis rör aldrig tyngre droger. Däremot är blandmissbruk ett stort problem i vår alkoholstinna kultur, och en enkelbiljett till sociala problem. Finland behöver en human narkotikapolitik, inte enkla lösningar på mångfasetterade problem.

Torsten Fagerholm ledarskribent, HBL

Fastighetsfonder ger den privata placeraren möjlighet att dra nytta av fastighetsmarknadens stabila avkastning

Mer läsning