Niklas Bruun: Universitetet måste få i gång smågrupper med fysisk närvaro

Helsingfors universitet är officiellt tvåspråkigt men i dag tar engelskan alltmer utrymme. Niklas Bruun är ändå inte orolig för att svenskan skulle trängas undan. – Jag tycker att Helsingfors universitet på allvar har vinnlagt sig om tvåspråkigheten med tanke på hur stort universitetet är. Bild: Karl Vilhjalmsson

Två årgångar studerande har pluggat mer isolerat än tillsammans, och många av dem lider av psykisk ohälsa. När Niklas Bruun tar över som styrelseordförande för Helsingfors universitet ser han vägen ut ur pandemin som en akut och massiv utmaning.

Pandemin och restriktionerna har påverkat skolungdomar, men också universitetsstuderande. En färsk studie från Institutet för hälsa och välfärd visar att psykisk ohälsa är vanligare bland universitets...