Niklas Andersson vill bli stadsdirektör i Raseborg

Fullmäktigeledamoten Niklas Andersson (SFP) i Raseborg finns bland dem som söker tjänsten som Raseborgs stadsdirektör. Bild: Tor Wennström

Fullmäktigeledamoten Niklas Andersson (SFP) i Raseborg finns bland dem som söker tjänsten som Raseborgs stadsdirektör.

Andersson var tidigare kristdemokrat men bytte parti till SFP inför riksdagsvalet 2015 efter att ha varit aktiv politiker i över tio år.

De övriga sökande är politices magister Ann-Sofie Thomas i Esbo, filosofie magister Antti Patrikka i Kajana, agronomi- och forstmagister Eero Soinio i Lojo, filosofie magister Hannu Wuorela i Karins, ekonomie magister Risto Alaheikka i Torneå, politices magister Anders Nordström i Raseborg, merkonom Maria Holmberg i Raseborg, magistern i idrottsvetenskaper Robert Nyman i Esbo, ekonomie magister Timo Kiviaho i Helsingfors, politices magister Otto Ilmonen i Pargas och filosofie magister Kalle Larsson i Salo.

Stadsdirektörstjänsten blev ledig när Raseborgs nuvarande stadsdirektör Tom Simola utsågs till vd för Förlags Ab Sydvästkusten, som ger ut Åbo Underrättelser och Pargas Kungörelser.

Enligt den preliminära tidtabellen väljs stadsdirektören på det nya fullmäktiges första möte den 5 juni. Sammanlagt har tolv personer sökt tjänsten inom utsatt tid.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning