Niinistö tillbakavisar anklagelser om maktmissbruk

Matti Mörttinens och Lauri Nurmis nya biografi om president Sauli Niinistö bygger dels på intervjuer, dels på omfattande arkivforskning. Bild: SPT/Ari Sundberg

Republikens president Sauli Niinistö tillbakavisar påståenden som framförts om honom i en ny biografi. Niinistö säger att han inte blandat sig i sådant som inte hör till presidentens befogenheter.

President Sauli Niinistö kommenterade i ett blogginlägg på onsdagen två påståenden om honom som framförts i en biografi som publicerades på måndagen.

I boken antyder författarna att Niinistö skulle ha påverkat förhandlingarna om det så kallade konkurrenskraftsavtalet (kiky-avtalet) i december 2015 på ett sätt som kan stå i strid med grundlagens anda.

Biografins upphovsmän gör också gällande att Niinistö på ett sätt som kan ses som otillbörligt skulle ha försökt påverka Fortum att delta i byggandet av kärnkraftverket i Pyhäjoki.

Beträffande de svåra förhandlingarna om konkurrenskraftsavtalet konstaterar Niinistö att det var han som blev kontaktad av förhandlingsparterna.

– De önskade att ett diskussionstillfälle ordnas, skriver Niinistö och konstaterar att han talade om saken med statsminister Juha Sipilä som tyckte att det vore en bra idé om förhandlingsparterna träffades hos presidenten.

– Det jag var mest bekymrad över var den inflammerade stämningen, inte själva konkurrenskraftsavtalet, skriver Niinistö.

Niinistö konstaterar att han vid mötet ville betona nationens svaga ekonomiska läge. Parterna höll med om att det är så det är, skriver Niinistö.

Niinistö konstaterar också att det inte var någon hemlighet att mötet hölls, och att han i sitt nyårstal någon vecka senare riktade sig direkt till arbetsmarknadsparterna då han sade att det är bra att de ännu diskuterar och att han uppmanar parterna att komma överens.

– Jag tog i mitt tal även direkt ställning till den pågående ekonomiska debatten, skriver Niinistö och konstaterar att det då inte var någon som reagerade på att han skulle ha blandat sig i inrikespolitiken.

Beträffande Fortum och Pyhäjoki skriver Niinistö att påståendet om hans påtryckningar saknar grund.

– Man har inte ens försökt presentera fakta till stöd för påståendet. Jag har på inget sätt krävt att Fortum ska delta i projektet, skriver Niinistö.

Den biografiska boken Sauli Niinistö - Mäntyniemen herra (Sauli Niinistö - herren på Talludden) är skriven av Aamulehtis politiska journalister Martti Mörttinen och Lauri Nurmi. Måndagens publicering åtföljdes av stor uppmärksamhet inte minst på grund av de två påståendena som författarna antyder kan strida mot grundlagens anda i fråga om presidentens befogenheter.

Niinistö har inte själv bidragit till bokens innehåll. Den baserar sig på intervjuer och arkivforskning.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03