Niinistö till Yle: Demilitarisering minskar inte hotet

Försvarsminister Jussi Niinistö. Bild: Heikki Saukkomaa

Jussi Niinistö anser att "det är en naiv tanke" att demilitariseringen skulle minska hotet mot Åland.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Sannf) tror att det någon gång i framtiden kan bli aktuellt att diskutera demilitariseringen av Åland i samband med försvarssamarbetet med Sverige.

– Det är bäst att jag inte börjar spekulera. Men det är också i Sveriges intresse att Åland inte är i fientliga händer, sade försvarsministern i Yles program Morgonettan.

Jussi Niinistö anser att "det är en naiv tanke" att demilitariseringen skulle minska hotet mot Åland.

– Nuläget är vad det är. Finland har förstås styrkor och planer för att försvara Åland, men inte gör den här demilitariseringen det lättare, säger Niinistö.

Försvarsministern intervjuades i Yles program Ykkösaamu (Morgonettan) på lördagen.

"Inget samband"

Jussi Niinistö sade att han inte anser att Rysslands transport av Iskanderrobotar till Kaliningrad har något samband med att Finland undertecknat en avsiktsförklaring om försvarssamarbete med USA.

Ryska jaktplan kränkte Finlands luftrum två gånger i förra veckan, samma dag som robottransporten genomfördes. Enligt Gränsbevakningsväsendet flög planen i Finlands luftrum i ungefär en minut.

Niinistö har svårt att tro att transporten av Iskanderrobotarna skulle ha något med avsiktsförklaringen att göra.

– En operation som den med Iskanderrobotarna har planerats mycket tidigare, medan datumet för undertecknandet av avsiktsförklaringen har fastställts med en betydligt kortare tidtabell, säger försvarsministern.

Jussi Niinistö har inte har fått några uppgifter om utrikesministeriets samtal om kränkningen med den ryska ambassadören Alexander Rumjantsev.

Yrkesexamen från Prakticum öppnar många dörrar

Studier vid Yrkesinstitutet Prakticum ger nycklar till arbetslivet. Samtidigt kan det också vara en smidig inkörsport till fortsatta studier vid en yrkeshögskola. 4.12.2019 - 00.00

Mer läsning