Niinistö plus Putin blir Viborg

Ett gemensamt finländskt-ryskt kulturcentrum borde grundas i Viborg.

Tro inte att rubriken föreslår att president Niinistö i juli skall be president Putin att återlämna Viborg. Rubriken tar sikte på att presidenterna skall återuppta förslaget – framfört under Putins samtal med president Tarja Halonen för ett antal år sedan – att ett gemensamt finländskt-ryskt kulturcentrum skall grundas i Viborg. Många, både i Helsingfors, S:t Petersburg och Viborg, gillade då förslaget. Det hette bland annat att Viborgs stad ansåg att Hackmanska huset i hörnet av Norra Vallgatan och före detta Biskopsgatan vore en bra plats efter reparationer inomhus. Utrymme finns.

Huset, som inrymde två bostäder för familjen samt Hackman & Co:s kontor, uppfördes efter ritningar av arkitekterna C. A. Gyldén och Uno Ullberg. Det stod färdigt 1909. Jugendstilen dominerar och läget, med utsikt mot slottet, är mycket bra. På nyårsaftonen 31.12.1938 stod en stor grupp släktingar vid fönstren och följde med när slottsfyrverkeriet invigde det nya året 1939. Den stunden kan jag inte glömma.

Ullberg ritade även stadens nya konstmuseum (med ritskola) som invigdes 1930. Som exempel på S:t Petersburgs intresse för kulturverksamhet i Viborg kan nämnas att Eremitaget har låtit renovera Ullbergs fina skapelser och har sedan några år tillbaka både utställningar och ritskola där. Marinskij-operan upprätthåller en sångskola i staden och operan har låtit rusta upp friluftsanläggningen för sång och musik mellan stadsdelarna Pantsarlax och Havi. Och i Lallukkas hus bor finländska konstnärer som stipendiater…

Intresse för kultur i många former finns i Viborg. Mycket kunde sägas om betydelsen av ett gemensamt kulturcentrum.

Carl Fredrik Sandelin Helsingfors

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03