Niinistö oroad över att bara stora och starka länder får sin vilja igenom

– Jag har funderat om vi har hamnat i en situation där endast styrka har betydelse, sade president Sauli Niinistö vid en presskonferens vid Gullranda på söndagen. Bild: Lehtikuva/Ville-Veikko Kaakinen

President Sauli Niinistö oroar sig över att den internationella ordningen håller på att urholkas framför våra ögon vilket är illavarslande för ett litet land som Finland. Frågorna och orosmolnen var många och svaren få då årets Gullranda-diskussioner startade vid presidentens sommarresidens i Nådendal.

Världsordningen är temat för årets Gullrandadiskussioner som ordnas för sjätte året i rad. Avsikten med diskussionerna är att låta politiker, akademiker och journalister diskutera utrikespolitiska och säkerhetspolitiska frågor.

– Den regelbaserade världsordningen är inte längre så stark som vi har varit vana vid. Det innebär stora risker, särskilt för mindre länder om man inte längre respekterar avtal och institutioner, sade värden för Gullrandasamtalen, president Sauli Niinistö, då han träffade pressen strax innan de inbjudna gästerna anlände.

Rubriken för årets debatt lyder Kraft och styrka eller gemensam ordning och syftar bland att på att länder som USA, Kina och Ryssland får allt större inflytande och tar beslut över huvudet på mindre länder.

Niinistö grämer sig över att både EU och FN har hamnat i skymundan och inte har mycket att säga till om de pågående konflikterna i Syrien, på koreanska halvön och beträffande situationen i Israel och Iran.

– Jag har funderat om vi har hamnat i en situation där endast styrka har betydelse och om EU därför borde göras starkare genom att kraftigt bygga ut EU:s försvarsdimension, sade Niinistö.

För ett litet land som Finland är det ingen bra sak om utvecklingen går mot att bara de stora och starka har något att säga till om, påminner presidenten.

Vad gör Trump och Putin

För stunden ska ett amerikansk-ryskt toppmöte vara under planering och mötet kan komma att hållas redan i sommar. Frågan är vad som händer då Donald Trump träffar sin ryske kollega Vladimir Putin. Ett orosmoln är vad Trump kan tänkas komma överens om vid ett möte på tu man hand med Putin. I Singapore lovade Trump utan förvarning Kim Jong-Un att USA ställer in "krigsövningarna" med USA:s allierade Sydkorea. Vad händer med Natos militärövningar i Östersjöregionen och Baltikum om Trump på tu man hand träffar sin beundrade Putin? frågar sig många med fasa.

HBL frågar Niinistö vilka risker eller följder han ser efter ett amerikansk-ryskt toppmöte, men Niinistö vill inte i förväg spekulera i följderna av ett sådant möte.

Finland arbetar för ett arktiskt toppmöte före utgången av 2019, det vill säga så länge Finland har ordförandeskapet i arktiska rådet.

– Möjligheten till ett möte är större om det går att nå konkreta mål: Min devis är Keep it simple, till exempel kunde man tänka sig ett förbud mot föråldrad energiproduktion eller ett förbud mot tjockolja som bränsle i fartyg som är i trafik i norr.

Vill ha gemensamma spelregler

Invandringen som splittrade EU djupt för ett par år sedan risker igen bli en stötesten i och med olika syn EU-länderna emellan och fler flyktingar som vill till Europa.

– Frågan berör hela Europa och därför behöver vi en sameuropeisk lösning på frågan. Om vi går mot att varje land för sig fattar sina egna beslut hamnar vi i en svår sits, säger Niinistö som förespråkar gemensam gränsbevakning, gemensamma spelregler för vem som beviljas flyktingstatus och regler för hur de som inte kvalificerar som flyktingar ska sändas tillbaka.

Grande finale i Gullranda blir det i morgon då FN:s generalsekreterare António Guterres tillsammans med Niinistö avslutar tillställningen.

"Negativa spiralen fortsätter"

I paneldebatten som inledde Gullrandadiskussionerna på söndagen deltog Sveriges förre utrikesminister Carl Bildt, Miroslav Lajcak, ordförande för FN:s generalförsamling och tidigare statsministern och Centerordföranden, biträdande generalsekreteraren för OECD, Mari Kiviniemi.

Både Lajcak och Bildt förutspådde att botten inte är nådd i räckan av negativa nyheter om världsordningen i omdaning. Lajcak nämnde Trumps beslut att dra sig ur åtskilliga internationella avtal och Bildt tog upp Trumps säkerhetsstrategi som går ut på att länder ska konkurrera mot varandra.

– Tanken att alla länder ska vara varandras konkurrenter kan låta bra om du är amerikan, men för oss européer leder en tävlan av det här slaget till konflikter och krig, sade Bildt.

Men alla debattörer på plats i Gullranda såg inte så enbart mörka moln:

– Vi kan ännu komma att få se hur Nobels fredspris går till Donald Trump och Kim Jong-Un, kastade Sari Artjoki, chef för EU-kommissionens representation i Helsingfors fram.

President Martti Ahtisaari som höll söndagens avslutande tal sade att en våldsam konflikt mellan stormakter igen har blivit ett reellt hot efter att länder genom ensidiga beslut har dragit sig ur internationella avtal.

– FN grundades 1945 för att rädda kommande generationer från krig. 73 år senare kan vi fråga om risken för krig alls är mindre än när FN grundades, sade fredsnobelpristagaren Ahtisaari.

Fräscht grepp på bostadsmarknaden tilltalar unga

17.5.2019 - 16.03