Niinistö och Sipilä hedrade minnet av inbördeskriget offer i Åbo

Bild: Roni Lehti

Den högsta statsledningen deltog i minnesstunden på De stupades dag. Minnesstunden hedrade offren från inbördeskriget, fånglägren och avrättningarna.

President Sauli Niinistö och statsminister Juha Sipilä (C) hedrade minnet av offren från inbördeskriget, fånglägren och avrättningarna 1918 i Åbo på söndagen. Närvarande var förutom statsledningen också företrädare för riksdagspartiernas ledning och representanter för ungdomsorganisationer och kyrkan. Den egentliga minnesstunden hölls i Åbo domkyrka under ledning av ärkebiskop Kari Mäkinen.

Den gemensamma minnesstunden för inbördeskriget ägde rum på De stupades dag. I Åbo domkyrka inleddes programmet med musikuppföranden varefter ärkebiskop Mäkinen framförde inledningsorden. Efter det tände president Niinistö, statsminister Sipilä och företrädarna för riksdagspartierna ljus till minnet av inbördeskrigets offer på alla finländares vägnar.

Efter minnesstunden gick ett följe med en hälsning till de röda fångarnas minnesmärke "535" på Tranebrunnsplan i Åbo och vidare till 1918 års hjältemonument. Statsledningen lade ned blomsterhälsningar vid minnesmärkena tillsammans med representanter för partiernas ungdomsorganisationer, kyrkan och religiösa samfund.

Efter högtidligheterna deltog statsminister Sipilä i en kaffestund på Domkyrkotorget och de olika religionernas fredspromenad i Åbo centrum.

Bild: Roni Lehti

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning