Niinistö och Sipilä hedrade minnet av inbördeskriget offer i Åbo

Bild: Roni Lehti

Den högsta statsledningen deltog i minnesstunden på De stupades dag. Minnesstunden hedrade offren från inbördeskriget, fånglägren och avrättningarna.

President Sauli Niinistö och statsminister Juha Sipilä (C) hedrade minnet av offren från inbördeskriget, fånglägren och avrättningarna 1918 i Åbo på söndagen. Närvarande var förutom statsledningen också företrädare för riksdagspartiernas ledning och representanter för ungdomsorganisationer och kyrkan. Den egentliga minnesstunden hölls i Åbo domkyrka under ledning av ärkebiskop Kari Mäkinen.

Den gemensamma minnesstunden för inbördeskriget ägde rum på De stupades dag. I Åbo domkyrka inleddes programmet med musikuppföranden varefter ärkebiskop Mäkinen framförde inledningsorden. Efter det tände president Niinistö, statsminister Sipilä och företrädarna för riksdagspartierna ljus till minnet av inbördeskrigets offer på alla finländares vägnar.

Efter minnesstunden gick ett följe med en hälsning till de röda fångarnas minnesmärke "535" på Tranebrunnsplan i Åbo och vidare till 1918 års hjältemonument. Statsledningen lade ned blomsterhälsningar vid minnesmärkena tillsammans med representanter för partiernas ungdomsorganisationer, kyrkan och religiösa samfund.

Efter högtidligheterna deltog statsminister Sipilä i en kaffestund på Domkyrkotorget och de olika religionernas fredspromenad i Åbo centrum.

Bild: Roni Lehti