Niinistö föreslår sektion för grundlagsgranskning

Sauli Niinistö i Riksdagshuset då Finlands regeringsform firade 100 år. Bild: Linnea de la Chapelle/SPT

Grundlagsutskottet kunde i besvärliga situationer be om utlåtande av en sektion som består av Högsta domstolen, föreslår president Sauli Niinistö. – Redan nu hör riksdagen representanter från Högsta domstolen.

President Sauli Niinistö kastar på tisdagen fram en idé om att också en annan instans än riksdagen på förhand kunde bedöma grundlagsenligheten i lagar. I dagsläget är det riksdagens grundlagsutskott som bedömer grundlagsenligheten i lagarna.

Niinistö föreslår att grundlagsutskottet i svåra situationer kunde begära ett utlåtande av en sektion vid Högsta domstolen.

Han kommenterar debatten kring grundlagsutskottets tolkningsmöjligheter som uppstod under den förra regeringsperioden i samband med att regeringen försökte driva igenom vårdreformen.

Niinistö reflekterar över hur de politiska styrkeförhållandena i riksdagen påverkar tolkningen av grundlagen, och vem som kan bedöma grundlagsenligheten om riksdagens tolkning varierar från en period till nästa.

Han säger att det finns två olika tillvägagångssätt. Domstolarna kan redan nu i enskilda fall i efterskott undersöka grundlagsenligheten i lagar.

– Presidenten kan å sin sida i det skedet att en lag ska stadfästas begära ett utlåtande av Högsta domstolen, då också grundlagsenligheten kan bedömas.

Han anser inte att det skulle inkräkta på de demokratiska rättigheterna om grundlagsutskottet ber sektionen om ett utlåtande.

– Redan nu hör riksdagen justitieråd från Högsta domstolen.

Finns det skäl att vara oroad med tanke på framtiden?

– Vi lever i en värld med alternativa sanningar där det finns väldigt lite utrymme för fakta. Samhället förändras snabbt, därför måste vi vara på vår vakt hela tiden. De viktigaste principerna i vår hundraåriga grundlag har ändå bestått och vi måste hålla fast vid dem.

Niinistö bekymrar sig ändå för de enorma förändringar dagens informationssamhälle fört med sig och hur de påverkat yttrandefriheten.

– Förut hade de trycka tidningarna och Rundradion ett ansvar för att hatprat inte sprids. Nu har vi gått vidare till en värld med många informationsförmedlare där en alternativ verklighet sköljer över folk. Man blir lite bekymrad över alternativa sanningar.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning