Niinistö förargade vapenvägrare: "Dålig smak av ministern"

Försvarsminister Jussi Niinistös (Sannf) tal på försvarskursen väcker förargelse bland vapenvägrare. Niinistö hade talat om att "smita från reserven".

Försvarsminister Niinistö uttryckte i sitt tal en oro för att allt fler personer som gjort militärtjänst lämnar reserven genom att söka sig till kompletterande tjänstgöring för att bli civiltjänstgörare. Han menade att det undergräver trovärdigheten om människor slutar "när de inte längre har lust".

Vapenvägrarförbundet kritiserar hans uttalande. Förbundet skriver i ett pressmeddelande att möjligheten att inte delta i reserven handlar om en samvetsfråga och en grundläggande frihet som tryggas i lag och internationella avtal.

– I det ingår också möjligheten att ändra åsikt. Att kalla detta för en "fanflykt från reserven" tyder minst sagt på dålig smak.

Enligt förbundet är det allt spändare geopolitiska läget i Europa en sak som fått många att grubbla över trygghet och väpnade lösningar. En del motiverar det med att Finland närmat sig Nato, enligt Vapenvägrarförbundet.

Enligt förbundets uppgifter har drygt 700 gått ur reserven i fjol och omkring tusen året innan. Tidigare har siffran brukar vara omkring tvåhundra per år, och nu bedömer Vapenvägrarförbundet att fenomenet kan bli vanligare.

Jussi Niinistö sade i sitt tal att han var oroad över fenomenet, även om det inte är särskilt storskaligt.

– Det är, åtminstone inte ännu, fråga om ett storskaligt problem, men det är en viktig principiell fråga. Man ska inte så där bara kunna lämna reserven, och Finland kan inte lämnas utan försvar bara för att man inte längre har lust att göra militärtjänst. De som rymmer från reserven undergräver systemets trovärdighet, sade Niinistö då han öppnade den 200:e försvarskursen.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00