Niinistö åker solo om ålänningar

Bild: Lehtikuva/Heikki Saukkomaa

Frågan om ålänningarnas befrielse från militärtjänstgöring är känslig, men har inte diskuterats i någon större utsträckning bland partierna. Det visar FNB:s rundringning till riksdagsledamöter.

Försvarsminister Jussi Niinistö (Blå) sade i dagens Hufvudstadsbladet att ålänningarna borde åläggas att utföra civiltjänstgöring.

Enligt självstyrelselagen ska ålänningarna i stället för värnplikt tjänstgöra som lotsar, fyrvaktare eller inom civilförvaltningen. I praktiken har denna tjänstgöring inte ordnats.

I ett utlåtande i samband med moderniseringen av Ålands självstyrelselag anser Försvarsministeriet att Ålands demilitariserade ställning inte utgör något hinder för att ålänningarna sätts att göra civiltjänst och anser att självstyrelselagen bör ändras så att ålänningarna får samma skyldighet som andra män som slipper värnplikt. Civiltjänstgöringstiden på fastlandet är i dagsläget 347 dagar och Niinistö anser att tjänstgöringen på Åland borde vara lika lång.

"Främmande tanke"

Försvarsutskottets ordförande Ilkka Kanerva vill inte ta ställning i det här skedet.

– Det är en känslig fråga. Jag måste sätta mig in i vad det är Niinistö har sagt. Det kommer säkert upp i försvarsutskottet i någon form, säger Kanerva till FNB.

Centerns gruppordförande Antti Kaikkonen säger att frågan inte diskuterats desto vidare inom Centern.

– Det här utspelet kom som överraskning, säger Kaikkonen.

Socialdemokraten Mika Kari som är vice ordförande för försvarsutskottet hör om utspelet för första gången och uppmanar försvarsministern att diskutera med regeringen innan han kommer med förslag av den här typen.

– Den här tanken låter helt främmande och strider mot hävdvunna principer. Ministern har tidvis bollat med Ålands ställning, men Åland är demilitariserat sedan avtalet 1922, säger Kari.

"Ganska trist"

SFP:s ordförande Anna-Maja Henriksson var den som i egenskap av justitieminister tillsatte Ålandskommittén med uppgift att se över självstyrelselagen och senare satt hon själv med i kommittén. Hon påpekar att det av hävd varit så att ålänningarna är undantagna militärtjänstgöring, men hon är inte förvånad över att frågan kommer upp. Sannfinländarna representerades av riksdagsledamoten Leena Meri i kommittén och partiet har uttryckt många synpunkter på betänkandet i sitt utlåtande.

– Jag har ingen orsak att frångå den princip vi haft i Ålandskommittén. Det är ganska trist att man hakar upp sig på den här saken, säger Henriksson.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning