Nia på betyget för HS och Tikkakoski

Bild: Flickr - André Stumpf

Helsingin Sanomat ritade viktiga konturer kring en sekretessbelagd anläggning.