Neste världstvåa bland etiska företag – rår inte på människorättsbrott i Sydamerika

Bild: Tomi Parkkonen

Neste kommer tvåa på en lista över världens mest etiska företag. Samtidigt kopplas bolaget till människorättsbrott i Venezuela via internationella affärsarrangemang. – Vi kan vi inte påverka Venezuelas inrikespolitik, säger man på Neste.

Hela fem finländska storbolag platsar på Corporate Knights lista Global 100 över världens hundra mest etiska storbolag. På listan som presenterades på världsekonomiforumet i Davos ligger Neste på andra plats, strax efter franska Dassault Systèmes.

Neste uppger att det är dess framsteg inom utsläppsminskningar och förnybar energi som hjälper bolaget rekordhögt på listan även om man noterats i topp-100 redan för tolfte året i följd.

Vd Matti Lievonen säger i ett pressmeddelande att Neste redan har minskat på klimatutsläppen i trafiken, och att bolaget nu ska jobba på att nå samma fördelar inom flygfarten genom att fokusera på den och på kemiindustrin.

– Vi kommer också i framtiden att kräva ännu mer av oss själva och av våra samarbetspartner, säger Lievonen.

Det kravet ställer också människorättsgruppen Civil Right Defenders i tisdagens HBL. Gruppen pekar på tiotusentals fall av människorättskränkningar samt uppenbar demokratiavveckling, omfattande korruption och mutor i Venezuela de senaste åren.

Kritiken riktas mot den venezolanska regimen och det statliga oljebolaget PDVSA vars president Manuel Quevedo är oljeminister i Venezuelas regering, men också mot Neste och finska staten i och med att PDVSA och Neste är samägare i det svenska oljebolaget Nynäs Ab. Neste ägs till hälften av staten.

"Neste, och därmed finska staten, måste nu ta ställning till hur detta samägande rimmar med dess mycket ambitiösa människorättsåtaganden", skriver John Stauffer och Erik Jennische vid Civil Rights Defenders i HBL.

"Kan inte påverka"

Simo Honkanen, direktör för företagsansvar och samhällsrelationer, säger att Neste inte kan påverka samhällsutvecklingen i Venezuela.

– Vi är minoritetsägare i Nynäs och vi kan inte påverka majoritetsägaren, allra minst i frågor som rör Venezuelas inrikespolitik, säger Honkanen.

Stauffer och Jennische hänvisar till Nestes egna policydokument om mänskliga rättigheter i bolagets verksamhet. De påpekar att Neste ställer samma krav på sina leverantörer och partner.

– Allt vi diskuterar med majoritetsägaren gäller Nynäs. Vi är helt enkelt inte i position att ta ställning till det som händer i Venezuela, säger Honkanen.

Stauffer och Jennische hänvisar också till att Finlands regering har ett principbeslut som säger att statsägda företag ansvarsfullt och transparent ska beakta de mänskliga rättigheterna i sin verksamhet och i underleveranskedjor. Kritikerna anser att det förpliktar staten och Neste att minska PDVSA:s deltagande i den venezolanska regimens förtryck eller att Neste går ur Nynäs.

Simo Honkanen säger att Neste inte har diskuterat frågan med statens representanter.

– Jag vill betona att Nynäs styrs helt och hållet enligt Nestes principer. Vi har begränsade möjligheter att diskutera annat med majoritetsägaren än Nynäs affärer, säger han.

Ansvar lönar sig

Nestes rekordplacering och Outotecs femte plats på Global 100 gör att Finland hävdar sig utmärkt på listan över världens mest etiska företag. Corporate Knights hyllar Neste för att bolaget gör över 90 procent av sina investeringar i förnybara bränslen och biomaterial.

Corporate Knights uppger att storbolagen på listan tar sitt samhällsansvar på allvar, och att de lyckas kombinera ansvarsfullhet med ekonomiska framgångar. Bland annat betalar de här bolagen i snitt 27 procent mer i skatt, har tre gånger så många kvinnliga toppchefer och genererar sex gånger mer "rena" intäkter än deras konkurrenter.

"Global 100-företagen visar på ett starkt samband mellan finansiellt mervärde och mervärde för samhället", heter det i ett pressmeddelande.

Här är topp-10 plus övriga finländska företag på Corporate Knights Global 100-lista över världens mest etiska bolag: 1) Dassault Systèmes, Frankrike (it), 2) Neste, Finland (energi), 3) Valeo, Frankrike (bilteknologi), 4) UCB, Belgien (hälsa), 5) Outotec, Finland (industri), 6) Amundi, Frankrike (finans), 7) Cisco Systems, USA (it), 8) Autodesk, USA (it), 9) Siemens, Tyskland (industri), 10) Samsung SDI, Sydkorea (it), ... 31) Kesko (basvaror), 35) Nokia (it), 88) Wärtsilä (industri).

Och här är länderna med flest företag på listan: USA 18, Frankrike 15, Storbritannien 10, Tyskland 6, Sverige, Finland och Brasilien 5, Schweiz, Kanada och Japan 4.

Listan bygger på en jämförande analys av nästan 6 000 börsnoterade bolag vars verksamhet mäts med 17 indikatorer som visar på hållbarhet. Corporate Knights är en branschtidning med en egen analytikeravdelning.

Mot en renare värld, ett flyttlass åt gången – ”Alla våra 150 röda bilar kör fossilfritt”

Mer läsning