Neste samarbetsförhandlar – 470 jobb hotade

Neste stöper om sin organisation och planerar lägga ner hela raffinaderiverksamheten i Nådendal. Bild: Mikko Stig/Lehtikuva

Neste planerar lägga ner sin raffinaderiverksamhet i Nådendal och inleder samarbetsförhandlingar där 470 jobb är hotade. Arbetstillfällen försvinner också i Sköldvik.

Neste stöper om sitt affärsområde för oljeprodukter och planerar lägga ner hela raffinaderiverksamheten i Nådendal. Terminal- och hamnverksamhet blir kvar där, medan Sköldvik i Borgå i framtiden ska koncentrera sig på produkter baserade på förnybara och återvunna råmaterial.

I Nådendal jobbar just nu 330 personer inom oljeproduktionen, hur många som i slutändan blir utan jobb klarnar då samarbetsförhandlingarna är klara. De inleds nästa vecka och ska vara avslutade mot slutet av året.

– Det råder en global överkapacitet inom raffineringen av råolja och det investeras även i nytt på annat håll i världen. Vår konkurrenskraft ligger inom andra områden, säger direktören för affärsområdet för olja Marko Pekkola.

Raffinaderiet i Nådendal är Nestes äldsta och har vid det här laget närmare 65 år på nacken. Det nuvarande tillståndet för verksamheten går ut 2022 och det hade enligt Pekkola krävts omfattande investeringar i drift och underhåll för att kunna fortsätta. Hur stora de investeringarna skulle ha varit i reda pengar vill han inte uppge, Neste ger inte ut uppgifter om sina investeringar på enskilda orter.

– I det här läget ser vi till vår konkurrenskraft och en sådan satsning hade inte varit vettig, säger han.

Fossilt försvinner

Neste betonar att samarbetsförhandlingarna nu gäller explicit produktionen av olja. Nedskärningarna inom den kommer att drabba också Sköldvik och Borgå, eftersom Neste räknar med att totalt 470 arbetstillfällen kan försvinna. Sköldvik kommer ändå att utvecklas inom förnybara bränslen och förädlingsgraden på de produkter som produceras där kommer att höjas. Det är ändå frågan om en utveckling i två steg, först ska nedskärningarna inom oljeproduktionen genomföras, sedan kommer satsningen på det nya.

– Det är frågan om ett långsiktigt förändringsprogram som ska förbättra vår konkurrenskraft, säger Pekkola.

Inom oljeproduktionen i Finland jobbar nu totalt omkring 1 500 personer, av vilka nästan en tredjedel alltså ska bort. Siffran 470 inkluderar de arbetsuppgifter som eventuellt senare läggs ut på utomstående aktörer. Neste räknar med att kunna spara 50 miljoner euro på årsnivå i fasta kostnader.

Det är inte bara det att efterfrågan på oljeprodukter beräknas minska de kommande åren samtidigt som förnybara energilösningar får allt större fotfäste. Coronapandemin har ytterligare bidragit till att efterfrågan på traditionella oljeprodukter har sjunkit avsevärt.

Omfattande stödprogram

Neste har varit i kontakt med de berörda orterna, med regeringen och med andra myndigheter för att berätta om nedskärningarna. Tanken är att utveckla ett paket för omställningsskydd för dem som drabbas av nedskärningarna. Nya arbetstillfällen kommer att födas inom bland annat forskning och produktutveckling, uppger bolaget. De funktionerna finns inte i Nådendal.

"Det krävs grundläggande förändringar. Neste har för avsikt att förbättra produktiviteten och förmågan att anpassa sig till förändringarna på marknaden", skriver bolaget i ett pressmeddelande.

Vd Peter Vanacker säger i Nestes pressmeddelande att tidpunkten för den här nyheten är inte den bästa möjliga och det hela är mycket beklagligt för många. Men åtgärderna måste göras snabbt för att bevara raffinaderiverksamheten.

"Nestes mål är att bli globalt ledande då det gäller förnybara lösningar och cirkulär ekonomi. Vår produktion ska vara klimatneutral senast 2035. Förändringen stöder utvecklingen av raffinaderiet i Borgå", säger Vanacker i pressmeddelandet.

Minskad omsättning

Neste publicerade sitt resultat för årets sex första månader i slutet av juli. Det jämförbara rörelseresultatet landade då på 633 miljoner euro mot 746 miljoner euro år 2019. Omsättningen för första halvåret var 5,8 miljarder euro mot 7,8 miljarder ett år tidigare. Omsättningen sjönk mest på grund av sjunkande råoljepriser.

För årets första halva visade affärsområdet för oljeprodukter ett jämförbart resultat på 14 miljoner euro mot 156 miljoner året innan.

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Axxell tänker som morgondagens jordbrukare – satsar på samarbete

Mer läsning