Neste-anställda demonstrerar – ingen bensin på en vecka

Bild: Lehtikuva/Jussi Nukari

Nestes anställda tänker demonstrera mot regeringen Sipiläs ägarpolitik. Distributionen av bränsle avbryts för hela nästa vecka.

Nestes personalgrupper avbryter bränsledistributionen i en vecka efter midsommar. Strejken berör raffinaderiernas distributionsterminaler. Produktionen på Nestes raffinaderier i Borgå och Nådendal fortsätter normalt.

Enligt Nestes kommunikationsdirektör Kaisa Lipponen får en stor andel av bensinstationerna i Finland sitt bränsle från Nestes raffinaderier. Distributionsavbrottet berör inte enbart Nestes egna bensinmackar, men Lipponen anger inte hur omfattande distributionen är.

– Vi utreder för tillfället situationen och hur stora de eventuella problemen kommer att vara. Bränslet som finns på stationerna borde räcka för flera dagar, men situationen kan variera mellan olika bensinmackar, säger Lipponen.

Enligt Mika Lintilä (Centern) som är minister med ansvaret för ägarstyrningen inleder Nestes ledning och personalgrupper sina förhandlingar på onsdagen.

– En eventuell strejk kan ses som ett politiskt ställningstagande, eftersom riksdagens beslut inte påverkar arbetstagarnas ställning eller bolagets affärsverksamhet. Jag hoppas att förhandlingarna leder till resultat och hotet om strejk avvärjs, säger Lintilä.

Neste Jacobs förtroendeman Timo Nyman säger till FNB att bränsledistributionen till myndigheter fortsätter normalt och säkras i enlighet med ett separat avtal. Avbrottet inleds måndagen den 26 juni och avslutas den 2 juli.

På bensinstationerna kan det bli brist på bilbränsle på grund av avbrottet, bedömer Nyman.

Regeringen har drivit igenom lagändringar som möjliggör att staten säljer en del av sitt innehav i Neste och sänker sin andel i bolaget från nuvarande 50,1 till 33,4 procent. Samtidigt startades utvecklingsbolaget Valtion Kehitysyhtiö (Vake) dit staten beslutat att flytta över aktier för 2,4 miljarder euro.

– Överföringen av ägandeandelarna på Vake öppnar möjligheter för en utomstående part att få bolagets aktiemajoritet och sätter därmed bolagets långsiktiga utveckling på spel. Nestes personal oroar sig för att Vake bara är ett led i att slutligen sälja statens ägarandel, det vill säga privatisera, säger personalgrupperna i ett pressmeddelande.

Representanterna för Nestes anställda kräver att man inte säljer den kompetens och de innovationer som finns i de bolag som staten äger bara för att få kortsiktiga ekonomiska fördelar.

Aktia hjälper dig att tänka framåt

De flesta finländare har idag koll på att hem, fritidsbostad och fordon behöver försäkras för att hålla ekonomin i balans om allt inte går som planerat. När det kommer till personförsäkringar är läget ett annat. Jämfört med många andra länder har Finland ett bra socialskydd och många förlitar sig på att man får tillräckligt stöd för att klara sig ekonomiskt om något allvarligt inträffar. Men hur långt räcker socialskyddet egentligen? Hur påverkas livet om man insjuknar allvarligt och inte längre kan arbeta? Klarar sig familjen ekonomiskt utan en förälder? 9.4.2020 - 00.00

Mer läsning