Nepals kastsystem överlever trots förbud mot diskriminering

Det är inte alltid lätt att få barn till skolan. Varje år går lärare och frivilligorganisationer runt i byarna och övertygar föräldrarna. Bild: Ulrica Haglund

Om du är född till hindu i Nepal avgör kasttillhörigheten både ditt och dina efterkommandes liv. Att yrke och kast går i arv stod inskrivet i landets grundlag ända till 1964. Numera är det förbjudet att diskriminera på grund av kast, men urgamla seder rubbas inte så lätt. Flickor drabbas hårdast.

Nepal ligger på Himalayas sydsluttning mellan Kina och Indien. Landet hör till de fattigaste och minst utvecklade i världen. De ungefär 30 miljoner invånarna är indelade i minst hundra grupper beroend...