Nej till medborgargarden

Bild: Minna Raitavuo

På tal om namnet Odin kan man fråga sig varför extrema element i Joensuu väljer den fornnordiska krigsguden som sin förebild. Hade då inte Ukko i Kalevala varit mer lämplig?

Hur ska man förstå och förhålla sig till medborgargarden som i takt med att Finland tagit emot fler flyktingar blivit en allt vanligare företeelse? Varför har de uppstått och vad står de för?

Samhällsforskare hänför företeelsen till det civila samhället. Det är en arena som är åtskild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, skapad av enskilda människor och organisationer som agerar tillsammans för gemensamma intressen.

Medborgargardena bygger på en gemenskap som stärker deras sammanhållning. I den bemärkelsen kan de ses som en del av civilsamhället. Men samtidigt uppstår motsättningar med andra grupper.

Finns det en gräns för hur långt samhället ska tolerera hatet och föraktet?

Till civilsamhällets viktigaste funktioner hör att just vara ett forum för opposition och nya idéer. Där artikuleras också intolerans, hat och förakt mot andras rättigheter. Men finns det en gräns för hur långt samhället ska tolerera hatet och föraktet?

Den frågan måste ställas efter att det framkommit att Soldiers of Odin har kopplingar till Finska motståndsrörelsen, som är en uttalat nynazistisk organisation. I och för sig är nazistiska föreningar inte olagliga, så länge de underlåter att registrera sig. Har man en ljusskygg verksamhet så är det bäst att låta bli.

På tal om namnet Odin kan man fråga sig varför extrema element i Joensuu väljer den fornnordiska krigsguden som sin förebild. Hade då inte Ukko i Kalevala varit mer lämplig?

En uppenbar inspirationskälla för Soldiers of Odin är tyska Pegida ( Patriotische Europeer gegen die Islamisierung des Abendlandes). Pegida har lockat till sig en blandning av nynazister, huliganer och radikala som högljutt demonstrerar mot flyktingar, islam och landets EU-politik. Deras oro och frustration har sin grund i en identitetslös vilsenhet.

Senaste World Values Survey, som försöker fånga långsiktiga värderingsförskjutningar genom internationella jämförelser, visar på en trend som känns igen både i Tyskland och i Finland. Förtroendet för auktoriteter och traditionella värden minskar till förmån för en orientering mot självförverkligande och antiauktoritär individualism. Som orsak uppges bland annat internet genom vilket allt fler kontakter tas.

Tillbaka till frågan om gränserna för hatet.

Utrikesminister Timo Soini anser föga överraskande att det i ett fritt land inte finns anledning att ingripa i medborgargardenas verksamhet. Men inte heller statsminister Juha Sipilä har sett någon orsak till restriktioner. I ett uttalande för den finska radion ansåg han att publiciteten kring medborgargardena har fått för stora proportioner.

Den enda som i klarspråk tagit avstånd från medborgargardena är skyddspolisens chef Antti Pelttari som sagt att de inte förstärker tryggheten, snarare då försvagar den.

I ett demokratiskt samhälle är det myndigheternas uppgift att garantera medborgarnas säkerhet. Den lärdomen borde landets ledande politiker ha lärt sig av historien. Nationalismen är ett alltför eldfängt tema i händerna på "gatans parlament".

Olav S. Melin

Trädgårdsstaden har kvar sin charm

På 1950-talet gjorde den moderna trädgårdsstaden Hagalund finländsk stadsplanering världsberömd. I dag är det både gammalt och nytt boende som får bostadsköpare att vända sina blickar hitåt. 3.9.2019 - 09.17

Mer läsning