Nej till Ceta-avtalet

Man kan fortfarande be parlamentarikerna lova att de röstar nej till Ceta.

Alf Rehn skriver tankeväckande om att sila mygg och svälja kameler i I dag-kolumnen (HBL 14.1). Kameler finns det gott om. En av dem är Ceta-avtalet om handel mellan EU och Kanada.

I medierna råder en öronbedövande tystnad, trots att Europaparlamentet ska rösta om avtalet 14–15 februari. Tystnaden kanske delvis beror på att avtalet är ännu mindre känt än TTIP, det så kallade frihandelsavtalet med USA. Landets nyvalda president talade under valkampanjen mot frihandelsavtal, men om Ceta blir av behöver USA kanske inte något eget avtal. Då kommer de 42 000 företagen med dotterbolag i Kanada att kunna agera enligt avtalet. De får bland annat tillgång till den specialdomstol som är det största hotet mot det demokratiska beslutsfattandet i våra länder. Hotet om åtal gör det ytterst svårt och dyrt att skydda hälsa, anställningsförhållanden och miljö.

Hur kommer det då att gå för Ceta i Europaparlamentet?

Det finns intressant information om vad Europaparlamentarikerna tycker. Inför omröstningen öppnade en europeisk sammanslutning, som är kritisk till frihandelsavtal en webbplats. På Ceta check, som sajten kallas, kan den som är intresserad sända en eller flera frågealternativ till sin parlamentsledamot. Exempelvis Henna Virkkunen (Saml) skriver att avtalet är bra och att det därför väl kan tillämpas redan innan de nationella parlamenten har sagt sitt. Det tycker inte Merja Kyllönen (Vf) som skriver att de nationella parlamentens medverkan är en del av demokratin. Heidi Hautala (De gröna) skriver om ett försök att laglighetspröva specialdomstolen. Det gick i stöpet när parlamentets majoritet röstade för att en prövning var onödig.

Av de finländska parlamentsledamöterna har fyra gett svar med motiveringar på åtminstone någon av sajtens frågor. Den fjärde är Sirpa Pietikäinen.

Det är spännande att titta på skillnaderna mellan olika länder. Medan ingendera av de två socialdemokraterna från Finland har svarat har fyra kritiska EU-parlamentariker från Tyskland skrivit svar; de hör visserligen till en långt större grupp.

Frågedelen är nu stängd, men man kan fortfarande be parlamentarikerna lova att de röstar nej till Ceta. Om Europaparlamentet godkänner avtalet kommer Finlands riksdag och de andra nationella parlamenten att få ta ställning till det.

Maria Brommels Helsingfors

Bli kock i Axxell

Svenskfinlands kändaste kock, Micke Björklund, har trätt in som mentor och mecenat för Axxells kockutbildning i Karis, för kockutbildningens framtid och Finlands matkultur. 8.10.2019 - 11.40

Mer läsning