Nej, spara inte på utbildningen!

Bild: KSF Media / Arkiv / Niklas Tallqvist

Både Helsingfors och Esbo skär ned på utbildningsanslagen. Städerna har olika utgångslägen men besluten framstår ändå som obegripliga, särskilt i dessa tider.

Det kan inte vara oklart för någon att barn och unga har drabbats hårt av coronapandemin, på olika sätt.De äldre eleverna har haft distansskola, och många har inte hängt med. Därtill svårigheterna att...