Nej, idrottarna ska självklart inte få förtur i vaccinationskön

Bild: Emmi Korhonen / Lehtikuva

Det finns inga som helst medicinska skäl för friska idrottare att få förtur i vaccinationskön. Att hänvisa till andra orsaker är varken etiskt eller hållbart.

Internationella olympiska kommitténs medlem Dick Pound anser att OS-idrottare ska få förtur i vaccinationskön då coronavaccinet delas ut. Pound försvarar sin syn med att det är av yttersta vikt att OS i Tokyo kan genomföras.

Pounds uttalande är ett typexempel på då de styrande inom idrotten förlorat allt sinne för proportion och då värderingar inte bygger på annat än egna fördelar och ekonomisk vinning.

Medan bland annat lärare, poliser, gränsbevakare och andra som arbetar med samhälleligt viktiga uppgifter snällt får vänta på sin tur i vaccinationskön ska alltså fysiskt friska, i vissa fall överbetalda och bortskämda, toppidrottare få hoppa framåt i kön.

Pound säger att det är i varje nations intresse att ha idrottare som representerar sitt land i OS i Tokyo och att det ska vara ett tillräckligt skäl för att prioritera idrottarna i vaccineringen.

Också i Finland har diskussioner förts om elitidrottare borde prioriteras. En del representanter från några av de större grenarna vill gärna se att idrottare skulle vaccineras för att verksamheten så snabbt som möjligt kunde återgå till det normala och att internationella mästerskap kunde genomföras enligt planerna.

Både i Pounds och i de finländska förhoppningarna om en försnabbad vaccinationsprocess för elitidrotten är det i sista hand ekonomiska – inte medicinska – skäl som styr.

Utan vaccinerade idrottare finns det en stor risk att OS inte kan genomföras.

Ett inställt OS skulle vara ett enormt ekonomiskt bakslag för Japan och för IOK. Att flytta fram OS med ett år kostar uppskattningsvis 2,4 miljarder euro. Enligt den japanska revisionsnämnden uppgår de sammanlagda kostnaderna för OS till nästan 20 miljarder euro. Utan OS står både de japanska arrangörerna och IOK utan intäkter samtidigt som de lukrativa samarbets- och sponsoravtalen inte ger budgeterade inkomster.

Inte undra på att Pound och IOK lobbar hårt för att idrottare ska få vaccineras bland de första.

Finlands olympiska kommittés överläkare Maarit Valtonen slår fast att det inte finns några som helst medicinska skäl att ge idrottarna förtur i vaccinationskön.

Vaccinationsstrategin har beretts vid Social- och hälsovårdsministeriet på medicinska grunder och vaccinet erbjuds utifrån en medicinsk riskbedömning. Till att börja med erbjuds vaccinet till personal inom social- och hälsovården som vårdar coronapatienter samt personal vid vårdhem, äldre personer, personer med sjukdomar som ökar risken för allvarlig coronavirussjukdom.

De flesta elitidrottare finns i den elfte och sista vaccinationsgruppen med resten av de kärnfriska individerna som löper minsta risk för allvarlig coronavirussjukdom. Med tanke på att vaccinationsprocessen har fått en knagglig start i Finland lär idrottarna få vänta rätt länge på sin tur.

Med andra ord är det inte alls osannolikt att de som ska spela ishockey-VM (damer i april, herrar i maj och juni), fotbolls-EM (juni och juli) och OS (juli och augusti) inte hinner vaccineras inför sina respektive mästerskap.

"Idrott, motion och passivt idrottande (på läktarplats) är en viktig och meningsfull del av många människors liv och det finländska samhället. Idrott och motion är resurser som vi alla har privilegiet att njuta av på olika sätt. Men den finländska elitidrotten vill inte ha en privilegierad position i coronavaccinfrågan. Det finländska samhället vaccinerar sina medborgare och bland dem idrottarna", skriver Valtonen i ett blogginlägg på olympiska kommitténs sajt.

Det Valtonen däremot lyfter fram som ytterst viktigt är att idrottarna föregår med gott exempel, följer myndigheternas rekommendation och vaccinerar sig – då de står i tur.

Filip Saxén Sportchef

Beställ Veckans kulturplock!

Ett plock från Kulturen varje fredag i din e-post.

Att öka sin förmögenhet är en allemansrätt men få har en konkret plan

Mer läsning