Nej i Helsingfors ökar osäkerheten kring vårdreformen

Helsingforspolitikerna säger nästan enhälligt nej till regeringens vårdreform. Det ökar osäkerheten för att reformen ska godkännas, enligt statsvetarprofessorn Åsa von Schoultz. I riksdagen balanserar flera samlingspartister mellan att vara väljarna eller partiet trogna.

Med en sällsynt enighet, 82 röster mot 3, röstade stadsfullmäktige i Helsingfors på onsdagskvällen för ett mycket kritiskt utlåtande om vård- och landskapsreformen. Reformen bör inte godkännas, är kontentan.

Också Samlingspartiets fullmäktigeledamöter röstade för utlåtandet, alltså i praktiken mot reformen, trots att partiet i regeringen tillsammans med Centern och Blå framtid driver den.

Redan tidigare har Elina Lepomäki (Saml) hotat rösta emot vårdreformen i riksdagen, och Sirkka-Liisa Anttila (C) samt en handfull samlingspartister har uttryckt tveksamhet.

Regeringspartierna har bara 105 av 199 röstberättigade ledamöter i riksdagen. Det räcker med att ett fåtal i regeringsblocket bryter mot gruppdisciplinen för att vårdreformen ska falla.

Påverkar den kraftiga kritiken i huvudstaden möjligheterna att så ska ske?

– Effekten är att det är uppenbart att det finns en stor oro om reformen ska gå igenom, och att den osäkerheten nu ökar ytterligare, säger Åsa von Schoultz, professor i statslära vid Helsingfors universitet.

Hon kallar omröstningen i Helsingforsfullmäktige en tydlig markering som gör att diskussionen om vårdreformen upprätthålls. Regeringens förhoppning är att riksdagen ska rösta om den i juni.

"Ibland måste man pruta"

Av de samlingspartister som sitter både i Helsingfors fullmäktige och i riksdagen närvarade Wille Rydman på fullmäktigemötet i onsdags, och motsatte sig sin egen regerings viktigaste reform. Efter mötet sade han att han har olika medel för att påverka i fullmäktige och i riksdagen, vilket väckte en del uppmärksamhet.

Rydman lämnar ändå öppet för hur han tänker rösta i riksdagen. Han betonar att föreslaget först behandlas i utskott.

– Ju mer enhälligt Helsingfors utlåtande är desto större tyngd har det. Jag vill att den allvarliga oro som Helsingfors för fram inte förbigås i riksdagsbehandlingen, säger han till HBL.

Kan man rösta på ett sätt i fullmäktige och ett annat i riksdagen?

– Helsingfors ger årligen tiotals utlåtanden om olika regeringsförslag, ofta kritiska. Med dem försöker man göra rikspolitikerna medvetna om farhågor på lokal nivå. På riksnivå kommer man sedan överens mellan regeringspartierna och ibland måste man kunna pruta på lokala synvinklar.

Kommer vårdreformen att gå igenom i riksdagen?

– Reformen behövs och kommer att genomföras, men vi kan ännu inte veta när eller i vilken form.

Dubbelspel

Åsa von Schoultz säger att det i Finland, med direkt personval, inte är ovanligt att politiker för en form av signalpolitik lokalt, men beter sig annorlunda i riksdagen. Politikern är beroende av de lokala rösterna för att garantera omval, men behöver samtidigt vara lojal med partiet.

Statsvetaren Åsa von Schoultz säger att det pågår ett politiskt spel kring vårdreformen, också i Helsingfors. Bild: HBL-arkiv / Niklas Tallqvist

– Men nu ställs det på sin spets då man röstar i så gott som samma fråga på olika arenor. Här försöker man tillfredsställa båda parter.

Hon talar om ett dubbelspel – men också Helsingforspolitikernas agerande i stort är enligt henne en form av spel.

– Helsingfors stad med Jan Vapaavuori i spetsen försöker driva en politik för att få fram sina intressen, och nu kanske Wille Rydman hoppas på att de leder till förändringar i lagförslaget så att de kan säga "nu blev det bättre och vi kan rösta för det".

Kommun- och reformminister Anu Vehviläinen (C) säger ändå till Helsingin Sanomat att kritiken från Helsingfors är sent påkommen.

Esbo och Vanda nästa?

De Grönas gruppordförande i Helsingfors Otso Kivekäs lyfter fram att kritiken mot vårdreformen är skarp "i alla stora städer i landet".

– Jag tror att missnöjet sprids vidare.

Också stadsforskaren Timo Aro lyfter fram de stora städernas position och Samlingspartiets försök att balansera mellan lokal- och regeringspolitik. På Twitter skriver han att 49 procent av Samlingspartiets röster i det senaste kommunalvalet kom från de tio största städerna, och frågar sig om partiet då har råd att inte lyssna till städerna.

Esbo kommer att hålla ett vårdreformsseminarium i slutet av april, och det finns planer på ett gemensamt möte för fullmäktige i Helsingfors, Vanda och Esbo.

Hur det än går med vårdreformen säger Åsa von Schoultz att processen kring den visar att en så stor förändring som är viktig för så många finländare behöver förankras bredare än vad som nu varit fallet.

– Man kan ägna sig åt kohandel men det är inte det bästa sättet att fatta beslut i så stora frågor, säger hon.

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00