Negativt besked är allt Finland erbjuder

Vem skulle det göra illa om vi lät våra asylsökande stanna här?

Jag skäms över vårt välfärdslands flyktingpolitik. Vem skulle det göra illa om vi lät våra asylsökande stanna här? De som redan bott här länge, fått vänner och lärt sig språket och är mycket motiverade att få studera och arbeta och hjälpa sitt nya land – det samhälle de redan är en del av. Och så får de besked om utvisning, ska tillbaka till ett land där deras anhöriga dödats och där de inte har någonting eller någon kvar.

Själv har jag gett en del egen tid och yrkeskunskap för att hjälpa psykiskt svårt traumatiserade asylsökanden på min hemort i Kouvola. Följt med deras förtvivlan, sorg, sömnlöshet, ångest, mardrömmar. Lyssnat på deras drömmar om en framtid i det nya hemlandet Finland. Sett hur grannar slutit upp för att fungera som frivilliga stödpersoner och skaffat medel till deras hobbyer etcetera, hur vänskapsband har bundits mellan lokala invånare och dessa asylsökanden. Men negativt besked är allt vårt samhälle erbjuder – ett beslut där utgångspunkten är att dessa personer har ljugit och även att mina specialläkarutlåtanden om deras psykiska traumatisering är osanning.

Jag litar på min egen bedömning om denna sorg, förtvivlan och ångest jag ser med mina egna ögon. Ger dem en kram med gråten i halsen och skäms för att vår välfärdsstat inte vill hjälpa dem.

Mikaela Blomqvist-Lyytikäinen ungdomspsykiater, Kouvola

Hur du hittar det bästa lånet för dig

Den som någonsin har tecknat ett lån är förmodligen plågsamt medveten om hur svårt det kan tyckas vara att hitta rätt lån. Vad är det då som avgör om ett lån är bra eller inte? 17.9.2018 - 00.00